Spordisaalide kodukord

1. Spordisaalide üldine kodukord

1.1. Spordisaalide kasutamine toimub lepingu alusel või üksikpääsme lunastamisel.
1.2. Treeningule tulles tuleb sportlasel ( edaspidi klient ) öelda administraatorile millises treeningrühmas ta osaleb või esitab kliendi magnetkaardi.
1.3. Vajadusel ja võimalusel väljastab administraator kliendile garderoobi ja/või rõivistu kapi võtme.
1.4. Treeningrühma juhendav treener on kohustatud tutvustama oma treeninggrupile spordisaali kodukorda ning vastutab selle täitmise eest. Treener vastutab selle eest, et treeninggrupiliikmed ei läheks enne kasutusgraafikus ettenähtud treeningaega treeningruumi ning vabastaksid treening- ja olmeruumid õigeaegselt.
1.5. Spordiruumi kasutaja on kohustatud kasutama saalides puhtaid spordijalatseid. Judosaalis on jalatsite kasutamine keelatud.
1.6. Toiduga / s.h. närimiskumm / ja kleepuvate jookidega on sisenemine spordisaali keelatud.
1.7. Spordisaali on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
1.8. Klient on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid.
1.9. Klient on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes.
1.10. Spordisaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu või võistluse/ürituse eesmärgil.
1.11. Spordisaalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab Klient. Treeningrühma kasutuse korral vastutab Kliendi treener.
1.12. Spordisaali kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult, neid kahjustamata.
1.13. Kasutaja on kohustatud treeningu lõppedes asetama kasutatud inventari tagasi selleks ettenähtud kohta.
1.14. Rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada koheselt Tartu Sport töötajat.
1.15. Kahjustatud vara tuleb hüvitada täies ulatuses.
1.16. Spordisaalis ning olmeruumides tuleb hoida puhtust ja korda. Klient on kohustatud spordiruumi kasutuse lõppedes treeningpaiga puhastama tekitatud prahist.
1.17. Spordisaali ja olmeruumidesse jäetud esemed on valveta, Tartu Sport nende eest ei vastuta.
1.18. Spordihoones on keelatud suitsetamine, narkootiliste ainete ja alkoholi tarbimine.
1.19. Spordihoonesse on keelatud siseneda tõuke- ja jalgratastega, rulluiskudega jms vahenditega, samuti koerte jm koduloomadega.
1.20. Info vabade saaliaegade, kasutuse, treeningaegade taotlemise ja lepingute sõlmimise kohta leiate Tartu Sport kodulehelt www.tartusport.ee

2. Pallimängudesaali kodukord

2.1 Klient on kohustatud kinni pidama oma treeningaegadest.
2.2 Laste treeningrühmasid lubatakse saali vaid treeneri või õpetaja kohalolekul.
2.3 Treeningute läbiviimiseks vajaliku inventari (sh võimlemisvaibad) paigaldab Klient. Treeningu lõppedes teisaldab Klient paigaldatud inventari.
2.4 Võistluste jm ürituste korral paigaldab võistlusinventari Klient või vastavalt lepingule Tartu Sport töötajad.
2.5 Pallimängusaalides on keelatud rippuda korvirõngastel või muudel konstruktsioonidel.
2.6 Pallimängusaalides on lubatud kasutada vaid puhtaid spordijalatseid.

3. Judo- ja maadlussaali kodukord

3.1. Maadlussaali kasutaja on kohustatud kandma maadlusjalatseid või sokke.
3.2. Judosaali on mistahes jalatsites sisenemine keelatud.
3.3. Treenimiseks mõeldud heitenukk on heitmiseks, treeningvahendi kasutamine muul otstarbel on keelatud.
3.4. Maadlusmatil ja tatamil on rangelt keelatud kasutada hantleid, sangpommi vms inventari.
3.5. Peale treeningut tuleb kõik treeningvahendid paigaldada tagasi selleks ettenähtud kohtadele.
3.6. Juhul, kui inventaril (hüppematid vms) on silt, et selle kasutamine on keelatud, tuleb vastavast keelust kinni pidada. Inventar kuulub kolmandatele isikutele ja seda inventari ei tohi kasutada.

4. Jõusaali kodukord

4.1. Jõusaali pääsmega on Kliendil võimalik kasutada kõiki Tartu Sport jõusaale: A.Le Coq Sport spordimaja jõusaalid I ja II korrus, Turu tn spordihoone jõusaal, Variku spordihoone jõusaal ja Tamme staadioni jõusaal.
4.2. Jõusaali kliendil on soovitav broneerida treeningaeg tagamaks pääsu jõusaali.
4.3. Jõusaali 10 ja 20 korra pääsmed kehtivad 1 aasta. Kuukaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga
4.4. Klient on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid.
4.5. Kasutaja on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes.
4.6. Jõusaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil.
4.7. Jõusaali kasutaja on kohustatud kandma puhtaid sportlikke jalatseid.
4.8. Kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult neid kahjustamata. Inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treeningrühma kasutusel treener, üksikkasutuse korral iga Klient.
4.9. Kasutaja on kohustatud kasutama trenažööre vaheldumisi teiste treenijatega ning peale iga seadme kasutamist selle desinfitseerima.
4.10. Kasutaja on kohustatud maksimaalsete raskuste tõstmisel kasutama alati julgestust.
4.11. Kasutaja on kohustatud asetama kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta s.h. mitte jätma kettaid kangile.
4.12. Alla 15-aastased lapsed ei tohi jõusaali kasutada ilma atesteeritud juhendaja järelevalveta.
4.13. Jõusaali ja abiruumidesse jäetud esemed on Tartu Sport töötajate valveta, Tartu Sport nende eest ei vastuta.
4.14. Jõusaalis ning abiruumides tuleb hoida puhtust ja korda.
4.15. Katkisest, rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada koheselt Tartu Sport töötajat.