Tartu aerutamis- ja sõudekeskus

Pikkade traditsioonidega aerutamis- ja sõudekeskus Tartus

Alates 01. märts 2021 kuulub Tartu aerutamis- ja sõudekeskus Tartu Sport hallatavate objektide hulka.

Mis on aerutamine?

Aerutamine on veespordiala, kus võistlemiseks kasutatakse võrdlemisi kitsaid tullideta paate, milles aerutaja paikneb näoga sõidusuunas (mitmekohalistes paatides istutakse üksteise taga). Paadid jagunevad süstadeks ja kanuudeks.

Mis on sõudmine?

Sõudmine on spordiala, kus avaveekogudel võistlemiseks kasutatakse kitsaid liikuvate istmete ja väljaspool parrast asetsevate tullidega paate. Sõudja istub paadis seljaga liikumise suunas. Mitmekohalises paadis istutakse üksteise taga. Sõudmine jaguneb üksikaerusõudmiseks ja paarisaerusõudmiseks vastavalt sellele, kas sõutakse ühe või kahe ühelabalise aeruga.