Üürihinnad noortele treeninguteks ja võistlusteks alates 01.01.2024

Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
TARTU AERUTAMIS-JA SÕUDEKESKUSE ÜÜRIHINNAD TREENINGUTEKS JA VÕISTLUSTEKS

1 JÕU-JA ERGOMEETRISAALI ÜKSIKPÄÄSE PERIOOD KASUTUS HIND
1.1. Jõusaali ja ergomeetrisaali 1 korra pääse** jaanuar-detsember 60 min 4,00
1.2 1 kuu jõusaal ja ergomeetrisaali pääse
kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata
jaanuar-detsember 1 kuu 27,00
2 AERUTAMIS-JA SÕUDEKESKUS TREENINGUTEKS PERIOOD KASUTUS HIND
2.1. Jõusaal treeninggrupile oktoober-märts 60 min 8,50
2.2 Ergomeetrisaal treeninggrupile oktoober-märts 60 min 8,50
2.3 Sõudekeskus sh riietusruum, jõusaal või ergomeetrisaal *** aprill-september 1 kuu / 1 inimene 6,00
3 AERUTAMIS-JA SÕUDEKESKUS VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS PERIOOD KASUTUS HIND
3.1. Sõudekeskus aprill-september 12 tundi 92,00
3.2 Sõudekeskus aprill-september 60 min 9,50
4 ELLINGU KASUTAMINE PAATIDE HOIUKS  PERIOOD KASUTUS HIND
1 m
4.1. Paadi koht ellingu üldkasutatavas löövis riiulil 1-3 **** jaanuar-detsember 1 kuu 0,75
4.2 Paadi koht ellingu üldkasutatavas löövis alates 4 riiulist **** jaanuar-detsember 1 kuu 0,20
4.3 Mittelepinguliste klientide paadi hoid üldkasutatavas löövis jaanuar-detsember 1 kuu 7,50
5 SAUNA, DUŠI JA RIIETUSRUUMI KASUTUS PERIOOD KASUTUS HIND
5.1. Sauna kasutamine esimene tund 60 min 12,00
5.2 Sauna kasutamine iga järgmine tund 60 min 10,00
5.3 Sauna kasutamine treeningu järgselt treeninggrupile 60 min 5,00
5.4 Riietusruumi ja duši kasutamine 1 in/1 kord 1,50
5.5 Sauna, riietusruumi ja duši kasutamine 1 in/1 kord 2,50
6 ELLINGU PINNA ÜÜR SPORDIKLUBIDELE PERIOOD ÜHIK HIND
6.1. Ellingu pind üürilepingu alusel spordiklubidele 1m2 0,80
7 MUUD RUUMID PERIOOD ÜHIK HIND
7.1. Klubiruumid üürilepingu alusel spordiklubidele 1m2 3,60

* Tartu linna noortespordi toetust saavad spordiklubid ja spordikoolid ning üldhariduskoolid (lapsed ja noored vanuses kuni 19. aastat k.a.)

** Hinnakirja punktis 1.1 toodud hinnad kehtivad:

  • noortele vanuses 26 aastat;
  • üliõpilastele vanemad kui 26.a;
  • seenioridele alates 60.eluaastast.

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.

*** Spordiklubides treenivate laste ja noorte arvu aluseks võetakse Tartu linna pearahade taotlemise keskkonnas sõudmise-või aerutamise kohta lapsevanema kinnituse saanud laste ja noorte arv

**** Riiuleid hakatakse lugema kõige alumisest riiulist st kõige alumine riiul on esimene. Riiuli meetreid hakatakse lugema riiuli alguse talast kuni riiuli lõpu talani. Kui mõõt on täismeetrist üle 50cm ja rohkem, ümardatakse täismeetriks ülespoole, kui on täismeetrist alla 50cm ümardatakse täismeetriks allapoole.