Spordiruumide üürihinnad noortele treeninguteks ja võistlusteks alates 01.09.2024

A.LE COQ SPORT SPORDIMAJA SPORDIRUUMIDE ÜÜRIHINNAD TREENINGUTEKS JA VÕISTLUSTEKS

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL  I JA II * KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne
jõusaal+jooksurada
4,00
1.1.2 10 korra pääse
jõusaal+jooksurada
kasutus 1 aasta jooksul
29,00
1.1.3 20 korra pääse
jõusaal+jooksurada
kasutus 1 aasta jooksul
40,00
1.1.4 1 kuu pääse
jõusaal+jooksurada
kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata
27,00
1.2 JOOKSURAJA ÜKSIKPÄÄSE KASUTUS HIND
1.2.1 jooksurada 60 min 3,00
1.3 SULGPALLIVÄLJAK KASUTUS HIND
1.3.1 1 sulgpalli väljak 60 min 9,00

Jõusaali hinnakiri kehtib:

  • laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele, spordikoolidele ja üldhariduskoolidele;
  • kuni 26-aastastele (k.a) noortele;
  • üliõpilastele vanemad kui 26-aastased;
  • seenioridele alates 60. eluaastast.

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.

2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS

2.1 SAALID TREENINGUTEKS KASUTUS HIND
2.1.1 üks saal 8.00-14.00
60 min
20,00
2.1.2 üks saal 14.00-22.00
60 min
25,00
2.1.3 balletisaal 60 min 8,00
2.1.4 võimlemissaal 60 min 12,00
2.2 JOOKSURADA TREENINGUKS KASUTUS HIND
2.2.1 1 treeningkord rühmale kuni 10 inimest 60 min 14,00
2.2.2 1 treeningkord rühmale kuni 20 inimest 60 min 20,00
2.3 JUDOSAAL TREENINGUKS KASUTUS HIND
2.3.1 üks judosaal 60 min 16,00
2.4 JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE KASUTUS HIND
2.4.1 grupp kuni 7 liiget 60 min 14,00
2.4.2 grupp kuni 14 liiget 60 min 25,00

3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ ÜRITUSTEKS

3.1 SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS    KASUTUS HIND
3.1.1 1 saal 2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) 60 min 42,00
3.1.2 1 saal tribüünidega kuni 125 kohta 60 min 53,00
3.1.3 1 saal tribüünidega kuni 400 kohta 60 min 59,00
3.1.4 2 saali tribüünidega kuni 900 kohta 60 min 117,00
3.1.5 2 saali tribüünidega  kuni 1225 kohta 60 min 125,00
3.1.6 3 saali kahepoolsete tribüünidega kuni 1630 kohta 60 min 135,00
3.1.7 3 saali kahepoolsete tribüünidega kuni 2100 kohta 60 min 155,00
3.1.8 võistluse punktides 3.1.1.-3.1.4. ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) 60 min 24,00
3.1.9 võistluse punktides 3.1.5.-3.1.7. ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) 60 min 30,00
3.2 JUDOSAALID VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS KASUTUS HIND
3.2.1 võistluse hind (judosaal I ja II) 60 min 52,00
3.2.2 võistluse ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) 60 min 19,00

4. MUUD TEENUSED

4. MUUD TEENUSED                               KASUTUS HIND
4.1. sulgpalli reketi rent 60 min 2,00
4.2 sulgpalli rent 60 min 1,50
4.3 nõupidamisruum 60 min 5,00

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS                                                                KASUTUS HIND
5.1 garderoobi saun treeningujärgselt 15 min 4,00
5.2 garderoobi kasutus 60 min 2,50
5.3 garderoobi kasutus grupile (kuni 20 inimest) 60 min 18,00
5.4 II korruse saun 60 min 20,00
  •  Spordiklubides treenivad 5-19a. noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19a. lapsed ja noored.