Jõusaalide kodukord

 

1. Jõusaali pääsmega on Kliendil võimalik kasutada kõiki Tartu Sport jõusaale: A.Le Coq Sport spordimaja jõusaalid I ja II korrus, Turu tn spordihoone jõusaal, Variku spordihoone ja Tamme staadioni jõusaal.

2. Jõusaali kliendil on soovitav broneerida treeningaeg tagamaks pääsu jõusaali.

3. Jõusaali 10 ja 20 korra pääsmed kehtivad 1 aasta. Kuukaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

4. Klient on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid.

5. Kasutaja on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes.

6. Jõusaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil.

7. Jõusaali kasutaja on kohustatud kandma puhtaid sportlikke jalatseid.

8. Kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult neid kahjustamata. Inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treeningrühma kasutusel treener, üksikkasutuse korral iga Klient.

9. Kasutaja on kohustatud kasutama trenažööre vaheldumisi teiste treenijatega ning peale iga seadme kasutamist selle desinfitseerima.

10. Kasutaja on kohustatud maksimaalsete raskuste tõstmisel kasutama alati julgestust.

11. Kasutaja on kohustatud asetama kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta s.h. mitte jätma kettaid kangile.

12. Alla 15-aastased lapsed ei tohi jõusaali kasutada ilma atesteeritud juhendaja järelevalveta.

13. Jõusaali ja abiruumidesse jäetud esemed on Tartu Sport töötajate valveta, Tartu Sport nende eest ei vastuta.

14. Jõusaalis ning abiruumides tuleb hoida puhtust ja korda.

15. Katkisest, rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada koheselt Tartu Sport töötajat.