Spordiruumide üürihinnad täiskasvanutele treeninguteks ja võistlusteks alates 01.09.2023

A.LE COQ SPORT SPORDIMAJA

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL  I JA II * KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne
jõusaal+jooksurada
6,00
1.1.2 10 korra pääse
jõusaal+jooksurada
kasutus 1 aasta jooksul
35,00
1.1.3 20 korra pääse
jõusaal+jooksurada
kasutus 1 aasta jooksul
47,00
1.1.4 1 kuu pääse
jõusaal+jooksurada
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
27,00
1.2 JOOKSURAJA ÜKSIKPÄÄSE KASUTUS HIND
1.2.1 Pääse 1 kordne 60 min 4,00
1.3 SULGPALLIVÄLJAK KASUTUS HIND
1.3.1 1 sulgpalli väljak 60 min 10,00

2. SAALID TREENINGUTEKS

2.1 SAALID KASUTUS HIND
2.1.1 1 saal 8.00-14.00
60 min
19,00
2.1.2 1 saal 14.00-23.00
60 min
34,00
2.1.3 Balletisaal 60 min 9,00
2.1.4 Võimlemissaal 60 min 13,00
2.2 JOOKSURADA  KASUTUS HIND
2.2.1 1 treeningkord rühmale
kuni 10 inimest
60 min 14,00
2.2.2 1 treeningkord rühmale
kuni 20 inimest
60 min 22,00
2.3 JUDOSAAL  KASUTUS HIND
2.3.1 1 judosaal 8.00-14.00
60 min
16,00
2.3.2 1 judosaal 14.00-23.00
60 min
20,00
2.4 JÕUSAAL  KASUTUS HIND
2.4.1 Grupi kuni 7 liiget 60 min 19,00
2.4.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 36,00

3. SAALID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS

3.1 SAALID VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS    KASUTUS HIND
3.1.1 1 saal 2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) 60 min 46,00
3.1.2 1 saal tribüünidega kuni 125 kohta 60 min 57,00
3.1.3 1 saal tribüünidega kuni 400 kohta 60 min 63,00
3.1.4 2 saali tribüünidega kuni 900 kohta 60 min 138,00
3.1.5 2 saali
tribüünidega  kuni 1225 kohta
60 min 160,00
3.1.6 3 saali
kahepoolsete tribüünidega kuni 1630 kohta
60 min 175,00
3.1.7 3 saali
kahepoolsete tribüünidega kuni 2100 kohta
60 min 190,00
3.1.8 Punktides 2.2.4.; 2.2.5.; ja 2.2.6. toodud väiksema kohtade arvu korral hinnaalandus kuni 30%
3.1.9 Võistluse p.3.1.1.-3.1.4. ettevalmistus
ja järelkoristus  (üks saal)
60 min 24,00
3.1.10 Võistluse p.3.1.5.-3.1.7. ettevalmistus
ja järelkoristus  (üks saal)
60 min 30,00
3.2 JUDOSAALID   KASUTUS HIND
3.2.1 Võistluse hind (judosaal I ja II) 60 min 52,00
3.2.2 Võistluse ettevalmistus ja järelkoristus
(üks saal)
60 min 18,00

4. MUUD TEENUSED

4. MUUD TEENUSED                               KASUTUS HIND
4.1. Sulgpalli reketi rent 60 min 2,00
4.2 Sulgpalli rent 60 min 1,50
4.3 Nõupidamisruum 60 min 5,00

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS                                                                      KASUTUS HIND
5.1 Garderoobi saun treeningujärgselt 15 min 5,00
5.2 II korruse saun 15 min 20,00
5.3 Garderoobi kasutus 60 min 3,00
5.4 Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) 60 min 20,00

* SOODUSTUSED JÕUSAALI KASUTAJATELE
Laste-ja noortega tegelevatele spordiklubidele kehtestatud hinnakirja alusel saavad jõusaali kasutada soodustingimustel

  • kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
  • üliõpilased vanemad kui 26. a
  • seeniorid alates 60.eluaastast

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.

Hinnad on käibemaksuvabad.