Üürihinnad noortele treeninguteks ja võistlusteks alates 01.09.2024

LASTE JA NOORTEGA TEGELEVATELE SPORDIKLUBIDELE JA -KOOLIDELE NING ÜLDHARIDUSKOOLIDELE*
Variku spordihoone spordiruumide üürihinnad.

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL*  KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne 4,00
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
29,00
1.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
40,00
1.1.4 1 kuu pääse**
kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata
27,00
1.2 SULGPALLIVÄLJAK KASUTUS HIND
1.2.1 1 sulgpalliväljak 60 min 9,00

Jõusaali hinnakiri kehtib:

  • laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele, spordikoolidele ja üldhariduskoolidele;
  • kuni 26-aastastele (k.a) noortele;
  • üliõpilastele vanemad kui 26a.;
  • seenioridele alates 60. eluaastast.

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.

2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS

2.1 SAALID TREENINGUTEKS  KASUTUS HIND
2.1.1 üks pallisaal 60 min 25,00
2.1.2 matisaal 60 min 15,00
2.2 JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE KASUTUS HIND
2.2.1 grupis kuni 7 liiget 60 min 14,00
2.2.2 grupis kuni 14 liiget 60 min 25,00

3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS

3.1 PALLISAALID  KASUTUS HIND
3.1.1 1 saal  2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) 60 min 38,00
3.1.2 1 saal tribüünideta 60 min 45,00
3.1.3 1 saal varbsein- või moodultribüüniga
kuni 120 kohta
60 min 50,00
3.1.4 1 saal varbsein- ja moodultribüüniga
kuni 230 kohta
60 min 54,00
3.1.5 2 saali ilma tribüünideta 60 min 72,00
3.1.6 2 saali varbsein- või moodultribüünidega kuni 120 kohta 60 min 83,00
3.1.7  2 saali varbsein- ja moodultribüünidega  kuni 230 kohta 60 min 98,00
3.1.8 võistluse p. 3.1.1.-3.1.7.ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) 60 min 20,00
3.2 MATISAALID  KASUTUS HIND
3.2.1 võistluse hind 60 min 19,00
3.2.2 võistluse ettevalmistus ja järelkoristus 60 min 13,00

4. MUUD TEENUSED

4. MUUD TEENUSED KASUTUS HIND
4.1 sulgpalli reketi rent 60 min 2,00
4.2 sulgpalli rent 60 min 1,50

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS                                                                   KASUTUS HIND
5.1 garderoobi kasutus 60 min 2,50
5.2 garderoobi kasutus grupile (kuni 20) 60 min 18,00
5.3 garderoobi saun treeningu järgselt 15 min 4,00
  •  Spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19-aastased lapsed ja noored.
  • Jõusaali kuukaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.