Üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks alates 01.09.2023

Variku spordihoone spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks.

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL*  KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne 6,00
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
35,00
1.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
47,00
1.1.4 1 kuu pääse**
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
27,00
1.3 SULGPALLIVÄLJAK KASUTUS HIND
1.3.1 1 sulgpalli väljak 60 min 10,00

2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS

2.1 SAALID TREENINGUTEKS  KASUTUS HIND
2.1.1 Üks pallisaal 60 min 34,00
2.1.2 Matisaal 60 min 18,00
2.2 JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE KASUTUS HIND
2.2.1 Grupi kuni 7 liiget 60 min 19,00
2.2.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 36,00

3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS

3.1 PALLISAALID     KASUTUS HIND
3.1.1 1 saal 2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) 60 min 46,00
3.1.2 1 saal tribüünideta 60 min 53,00
3.1.3 1 saal varbsein- ja moodultribüüniga
kuni 120 kohta
60 min 60,00
3.1.4 1 saal varbsein-ja moodultribüüniga
kuni 230 kohta
60 min 64,00
3.1.5 2 saali ilma tribüünideta 60 min 85,00
3.1.6 2 saali varbseintribüünidega kuni 120 kohta 60 min 108,00
3.1.7 2 saali varbsein- ja moodultribüünidega kuni 230 kohta 60 min 120,00
3.1.8 Võistluste p.3.1.1. – 3.1.7. ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) 60 min 24,00
3.2 MATISAAL KASUTUS HIND
3.2.1 Võistluste hind 60 min 23,00
3.2.2 Võistluse ettevalmistus ja järelkoristus 60 min 14,00

4. MUUD TEENUSED

4. MUUD TEENUSED                               KASUTUS HIND
4.1 Sulgpalli reketi rent 60 min 2,00
4.2 Sulgpalli rent 60 min 1,50

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

5. SAUNA JA GARDEROOBI KASUTUS                                                     KASUTUS HIND
5.1. Garderoobi kasutus 60 min 3,00
5.2 Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) 60 min 20,00
5.3 Garderoobi saun treeningu järgselt 15 min 5,00

Hinnad on käibemaksuvabad.

* Soodustused jõusaali kasutajatele:
laste-ja noortega tegelevatele  spordiklubidele kehtestatud hinnakirja alusel saavad jõusaali kasutada:
– kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
– üliõpilased vanemad kui 26.a
– seeniorid alates 60.eluaastast

Adminstraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.