Üürihinnad treeninguteks alates 01.09.2023

Tamme staadioni spordiruumide ja -väljakute üürihinnad treeninguteks

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL  * KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne 6,00
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
35,00
1.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
47,00
1.1.4 1 kuu pääse
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
27,00
1.2 JÕUSAAL + JOOKSURADA VÕI STAADION  KASUTUS HIND
1.2.1 Pääse 1 kordne 90 min 7,00
1.2.2 10 korra pääse
kasutusaeg 1 aasta
90 min 37,00
1.2.3 20 korra pääse
kasutusaeg 1 aasta
90 min 49,00
1.3 KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN  KASUTUS HIND
1.3.1 Üksikpääse peaareenile 90 min 4,00
1.3.2 10 korra pääse kehtivusaeg 1 aasta 90 min 25,00
1.3.3 20 korra pääse kehtivusaeg 1 aasta 90 min 40,00
1.4 JOOKSURADA KASUTUS HIND
1.4.1 Pääse 1 kord 90 min 4,00
1.4.2 10 korra pääse 90 min 25,00
1.4.3 20 korra pääse 90 min 40,00
1.5 MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK  KASUTUS HIND
1.5.1 Pääse 1 kordne harjutusväljakule 60 min 4,00
1.6 KUNSTMURUVÄLJAK KASUTUS HIND
1.6.1 Pääse 1 kordne kunstmuruväljakule 60 min 2,00

2. SAALID JA VÄLJAKUD TREENINGUTEKS

2.1 SAALID KASUTUS HIND
2.1.1 Maadlussaal 8.00-15.00
60 min
14,00
2.1.2 Maadlussaal 15.00-23.00
60 min
18,00
2.1.3 Matisaal 8.00-15.00
60 min
14,00
2.1.4 Matisaal 15.00-23.00
60 min
18,00
2.1.5 Võimlemissaal 8.00-15.00
60 min
14,00
2.1.6 Võimlemissaal 15.00-23.00
60 min
18,00
2.2 JOOKSURADA KASUTUS HIND
2.2.1 Grupile kuni 10 sportlast 60 min 29,00
2.2.2 Treeninggrupi sportlane 60 min 3,50
2.3 JÕUSAAL KASUTUS HIND
2.3.1 Grupp kuni 7 liiget 60 min 19,00
2.3.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 37,00
2.4 JALGPALLI  PEAVÄLJAK KASUTUS HIND
2.4.1 Treeningaeg grupile 20 sportlast 60 min 109,00
2.5 JALGPALLI MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK KASUTUS HIND
2.5.1 Harjutusväljak grupile 20 sportlast 60 min 28,00
2.5.2 Treeninggrupi sportlane 60 min 3,50
2.6 JALGPALLI KUNSTMURUVÄLJAK KASUTUS HIND
2.6.1 Kunstmuruväljak 60 min 52,00
2.6.2 Kunstmuruväljak 1/2 60 min 35,00
2.6.3 Kunstmuruväljak 1/4 60 min 20,00
2.7 KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN  KASUTUS HIND
2.7.1 treeningaeg grupile kuni 10 sportlast 90 min 29,00
2.7.2 Treeninggrupi sportlane 90 min 3,50
2.8 KERGEJÕUSTIKU MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK  KASUTUS HIND
2.8.1 Treeninggrupi sportlane 90 min 3,50

3. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

3. SAUNA JA GARDEROOBI KASUTUS                                                                      KASUTUS HIND
3.1 Garderoob grupile kuni 20 inimest 60 min 20,00
3.2 Garderoobi kasutus 30 min 3,00
3.3 Garderoobi saun treeningu järgselt 15 min 5,00

* Soodustingimustel saavad jõusaali kasutada:

  • kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
  • üliõpilased vanemad kui 26. a
  • seeniorid alates 60.eluaastast
  • laste- ja noortega tegelevatele spordiklubid ja spordikoolid ning üldhariduskoolid

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.

Hinnad on käibemaksuvabad.