Tamme staadioni spordiruumide ja -väljakute üürihinnad täiskasvanutele treeninguteks alates 01.09.2024

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne 6,00
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
35,00
1.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
47,00
1.1.4 1 kuu pääse
kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata
27,00
1.2 JÕUSAAL + JOOKSURADA VÕI STAADION  KASUTUS HIND
1.2.1 Pääse 1 kordne 90 min 7,00
1.2.2 10 korra pääse
kasutusaeg 1 aasta
90 min 37,00
1.2.3 20 korra pääse
kasutusaeg 1 aasta
90 min 49,00
1.3 KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN KASUTUS HIND
1.3.1 Üksikpääse peaareenile 90 min 4,00
1.3.2 10 korra pääse (kehtivusaeg 1 aasta) 90 min 25,00
1.3.3 20 korra pääse (kehtivusaeg 1 aasta) 90 min 40,00
1.4 JOOKSURADA KASUTUS HIND
1.4.1 1 korra pääse 90 min 4,00
1.4.2 10 korra pääse 90 min 25,00
1.4.3 20 korra pääse 90 min 40,00
1.5 MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK KASUTUS HIND
1.5.1 Pääse 1 kordne harjutusväljakule 60 min 4,00
1.6 KUNSTMURUVÄLJAK KASUTUS HIND
1.6.1 Pääse 1 kordne kunstmuruväljakule 60 min 2,00

Soodustingimustel saavad jõusaali kasutada:

  • kuni 26-aastased (k.a) noored;
  • üliõpilased vanemad kui 26a.;
  • seeniorid alates 60. eluaastast;
  • laste- ja noortega tegelevad spordiklubid, spordikoolid ning üldhariduskoolid.

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.

2. SAALID JA VÄLJAKUD TREENINGUTEKS

2.1 SAALID KASUTUS HIND
2.1.1 Maadlussaal 60 min 18,00
2.1.2 Matisaal 60 min 18,00
2.1.3 Võimlemissaal 60 min 18,00
2.2 JOOKSURADA KASUTUS HIND
2.2.1 Grupile kuni 10 sportlast 90 min 29,00
2.2.2 Treeninggrupi sportlane 90 min 3,50
2.3 JÕUSAAL KASUTUS HIND
2.3.1 Grupp kuni 7 liiget 60 min 20,00
2.3.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 37,00
2.4 JALGPALLI PEAVÄLJAK KASUTUS HIND
2.4.1 Treeningaeg grupile 20 sportlast 60 min 109,00
2.5 JALGPALLI MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK KASUTUS HIND
2.5.1 Harjutusväljak grupile 20 sportlast 60 min 27,00
2.5.2 Treeninggrupi sportlane 60 min 3,50
2.6 JALGPALLI KUNSTMURUVÄLJAK KASUTUS HIND
2.6.1 Kunstmuruväljak 60 min 52,00
2.6.2 Kunstmuruväljak 1/2 60 min 35,00
2.6.3 Kunstmuruväljak 1/4 60 min 20,00
2.7 KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN KASUTUS HIND
2.7.1 Treeningaeg grupile kuni 10 sportlast 90 min 29,00
2.7.2 Treeninggrupi sportlane 90 min 3,50
2.8 KERGEJÕUSTIKU HARJUTUSVÄLJAK KASUTUS HIND
2.8.1 Treeninggrupi sportlane 90 min 3,50

3. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

3 SAUNA JA GARDEROOBI KASUTUS KASUTUS HIND
3.1 Garderoob grupile kuni 20 inimest 60 min 20,00
3.2 Garderoobi kasutus 30 min 3,00
3.3 Garderoobi sauna kasutus treeningu järgselt 15 min 5,00

4. MUUD TEENUSED

4.1 Muud teenused KASUTUS HIND
4.1.1 Nõupidamisruum 60 min 15,00
4.1.2 Nõupidamisruum 1 päev 75,00