Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 09. märts 2021
korraldusega nr 111) „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike
koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on peatatud sporditegevuse korraldamine esialgu kuni 11.aprillini.

Treeningtegevust saavad jätkata vaid Eesti koondise liikmed ning koondise kandidaadid ning meistriliiga võistkonnad vastava spordiala alaliidu poolt väljastatud nimekirjade alusel.

Tartu Sport ei esita piirangute kehtivuse ajal spordihoonetes ja staadionidel ära jäänud treeningute eest spordiklubidele üüriarveid.