Projektid

BMX RAJA SERTIFITSEERIMISE PROJEKT

Projekti raames registreeriti rada UCI litsentsi taotlejana nng alustati raja arendustöid vastavalt litsentsi nõuetele. Suvel 2013.a. sai rada uue profiili, mis võimaldab sõitjatel arendada tehnilisi oskusi ja saavutada paremaid tulemusi välisvõistlustelt. Tartu BMX rajal korraldatakse rahvusvahelisi võistlusi. Edasistel aastatel jätkatakse raja arendustöödega eesmärgil jõuda tulevikus UCI kalendrivõistluste nimekirja. Projekti kogumaksumus oli 1925 eurot, millest 1500 eurot oli Hasartmängumaksu toetus ja 425 eurot Tähtvere Puhkepargi omafinantseering.

TÄHTVERE PUHKEPARGI BMX RAJA ARENDAMISE PROJEKT

BMX jalgrattakrossi raja arendamise projektiga lõpetatakse BMX raja valgustus- ja elektritööd. Tööde maksumus on 123 354 krooni, milleks eraldavad toetuse EAS Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest ja Tartu linn. Projekti kestvus 15.02-15.05.2010.a.

BMX-KROSSIRAJA EHITAMISE PROJEKT

BMX raja ehitamine kestis november 2008 – august 2009. Projekti toetas Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programm summas 1 000 000 krooni. Projekti omafinantseeringu osa kattis Tartu linn. Projekti kogumaksumus oli 2,37 miljonit krooni, millega ehitati valmis rada ja kommunikatsioonid, kuid rahaliste vahendite piiratuse tõttu jäid töödest välja valgusmastid, tribüünid, aiad. Projekti eesmärgiks on rajada Tähtvere Puhkepargi alale avalikuks kasutamiseks mõeldud BMX-krossirada ehk krossirataste rada, mis oleks vastav rahvusvahelistele nõuetele, võimaldaks läbi viia rahvusvahelisi võistlusi, propageeriks Eestis spordiala, mis on ka olümpia-ala ja seega mitmekesistaks noorte ajaveetmise ja spordiharrastamise võimalusi. Projekti partneriks on MTÜ Tartu SK Velo.

BMX raja ehitas Ehitusfirma Rand ja Tuulberg.

SKATEPARGI RENOVEERIMISE PROJEKT

Skatepargi renoveerimise projekt viidi läbi aastal 2009 maksumusega 513 738 krooni, millest 85% rahastas Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm ning 15% Tartu linn. Projekti raames renoveeriti skatepargi 13 objekti, millega on uuenduskuuri saanud skatepark terves ulatuses. Skatepark on valminud ja projekti tegevused lõppenud.