Arengukava

Tähtvere puhkepargi arengukava aastateks 2019-2025 on avatav SIIT.