PUMPTRACKI EHITUS
Töid alustati oktoobris 2022 ning tööde valmimise tähtaeg on 150 päeva.

SKATEPARGI JA PUMPTRACKi PROJEKT
Projekt valmis augustis 2022. Ehitustööd on rahastuse ootel.

LASTE-JA NOORTEPARGI ARENDUS
2021 sügisel valmis laste-ja noortepargi visuaalne eskiis

VÄLIJÕULINNAKU EHITUS
Uus ja kaasaegne välijõulinnak valmib suvel 2023

SPORDIPARGI VALGUSTUSSÜSTEEMI VÄLJAVAHETAMINE
Sügis 2022

MAASTIKUKROSSI SKILLIPARKI ARENDUS

LASKETIIRU ARENDUS
Lasketiir 10m, õhkrelva tiir lastele. Arendamisel.

SPORDIPARGI VÄLITUALETI RAJAMINE
Valmimise tähtaeg sügis 2022/talv 2023

DENDROPARGI ALLEEL ASENDATAKSE OHTLIKUD PUUD UUTE HÕBEREMMELGATEGA
Raietööd lõpevad detsembris 2022 ning kevadel 2023 istutakse uued puud.

DENDROPARGI EELPROJEKT
Valmis kevadel 2022. Edasiste tegevuste ootel.