Tartu linna hallatava asutuse Tartu Sport arengukava aastateks 2022-2030 eelnõu on avalikul väljapanekul 24. jaanuarist kuni 16. veebruarini 2022.

Arengukava eelnõuga saab tutvuda nii Tartu linna, Tartu Spordi kodulehtedel kui ka A. Le Coq Sport spordimajas kohapeal.

Ettepanekuid arengukava kohta saab esitada e-posti aadressile eve@tartusport.ee ning tuua või saata paberkandjal A. Le Coq Sport spordimajja (Tartu Sport, Ihaste tee 7, Tartu 51011).

Tartu Spordi arengukava 2022 – 2030+