Tartu linn kutsub kõiki tartlasi osalema uuringus, et mõista, milline on tartlaste tervisespordialane aktiivsus ning ootus olemasolevate ning uute tervisespordipaikade osas.

Viimastel aastatel on Tartu linn arendanud jõudsalt tervisespordi võimalusi linnas – kergliiklusteid, terviseradasid ja väli- ning sisespordipaiku. Nüüd soovib linn uurida, kuidas tartlased need omaks on võtnud, millised on tervisespordi harrastamise eelistused ning kuidas võiks linn tervisesporti tulevikus arendada. Selleks kutsutakse kõiki tartlasi osalema tervisespordi küsitluses.

Tegemist on esimese tervisespordi uuringuga, mis on suunatud just Tartu linna elanikele, ning see aitab planeerida tervisespordile suunatud eelarvet ning vastava taristu arengut Tartu linnas. Küsimustiku täitmine võtab aega kuni 25 minutit ning küsitlus kestab 30. jaanuarini.

Kõikide vastajate vahel loositakse välja terve hulk erinevaid tervislikke auhindu. Uuringus saab osaleda SIIN.