BTA Baltic Insurance Company AS (edaspidi – BTA) käivitas koos ettevõttega We Build Parks ning ühinguga For Better Baltikumis sotsiaalselt vastutustundliku ja uuendusliku projekti nimega BTA Velomaster, mille eesmärgiks on arendada laste rattasõidu oskuseid. Valmis on saamas nende järjekordne projekt, mis otsustati luua just Tartusse, Tähtvere puhkeparki, Tartu laululava ülemise sissepääsu juurde.

„Tartu on jalgattalinn ning ratturite arv on Tartus üha kasvamas. Sellest tulenevalt on meie kõigi ohutust silmas pidades äärmiselt oluline õpetada rattasõidu oskusi juba lastele,” sõnas Tartu abilinnapea Mihkel Lees. „On väga tore, et linnaruumi tekib juurde turvalisi ja läbimõeldud kohti, kus väikesed ratturid saavad vajalikke oskusi omandada ning hoida seeläbi nii enda kui kaasliiklejate elu ja tervist.“ lisas Lees.

BTA Velomaster on projekt, mille eesmärk on koos professionaalsete ja kogenud koostööpartneritega töötada välja moodus, kuidas lapsed saaksid turvaliselt ja uuenduslikult rattasõitu õppida ja olemasolevaid oskusi lihvida. Projekti eestvedajad on veendunud, et selle elluviimine mõjub pikemas perspektiivis kindlasti positiivselt õnnetuste statistikale. Tagasiside on olnud senini erinevatesse linnadesse rajatud radade osas väga positiivne.

BTA Velomasteri projekt sai alguse Lätist, kuhu praeguseks on loodud kaks õpperada ning valmimas on veel vähemalt 10 innovaatilist jalgrattarada. Eestis on avatud üks rada Tallinnas ning nüüdne vastavatav rada otsustati paigaldada Tähtvere puhkeparki, kus selleks olid juba olemas soodsad tingimused. “Et liikumisrõõm ja positiivsed eduelamused oleks lastel igapäevased, on oluline rikastada linnaruumi atraktiivsete õuetegevustega. Avatav rattarada on kindlasti üks neist, mis noore ratturi välja veab ja kust saadud oskused ka linnaliikluses kasuks tulevad. Selle suve eesmärk võikski olla kogu perega ratastel Tähtverre jõuda ja rada proovida,” ütles kultuuriministeeriumi liikumisharrastuse arendusjuht Alo Lõoke.

BTA Velomasteri innovaatiline õpperada tutvustab erinevaid levinumaid takistusi, millega liikluses võivad lapsed sageli kokku puutuda. Lapsed saavad rajal jalgrattaga sõites väga hea ülevaate erinevatest takistustest, mis reaalsetes liiklusolukordades tänaval sõites võivad ette tulla ning saavad sealjuures ka harjutada, mismoodi neid takistusi ületada. Raja suurima boonusena saavad nad seda teha väga turvalises ja lastesõbralikus õppekeskkonnas. Muu hulgas on õpperajal võimalik harjutada näiteks manöövri sooritamist ühe käega, et samal ajal kaasliiklejatele enda sõidusuunast märku anda. Veel saab harjutada ka aukudest möödumist ja teepervele sõitmist. Lisaks on BTA Velomasteri radadel informatiivsed juhised, mis annavad olulist teavet ohutu rattasõidu kohta.

Reedel, 10. juunil kell 14 on kõik erinevas vanuses lapsed ja noored oodatud koos ratastega Tartu laululava ülemise sissepääsu juurde vastvalminud rattarajale, kus avamise käigus tutvustatakse uut põnevat rattarada ning soovijatel on võimalus rada proovida. Kõik on võitjad!
NB! Kiiver on kohustuslik.
Juhime tähelepanu, et avamisel toimuvat filmitakse, et hiljem neid klippe sotsiaalmeedias jagada.

Rohkem infot BTA Velomaster raja kohta: https://www.btavelozinis.lv/?lang=et