Emajõe vabaujulasse viivat alleed ootab ees uuenduskuur, mille käigus võetakse maha ohtlikuks muutunud hõberemmelgad ja põõsakujulisena kasvavad puud.

Raiega tehakse ruumi uutele puudele, milleks on planeeritud taas hõberemmelgad. Emajõe äärde viival alleel kasvavad praegu erinevad puuliigid, mille välimus ja tervislik seisund on samuti erinevad. Eelmisel aastal koostatud Tähtvere dendropargi hoolduskava raames on kõikide puude seisukorda põhjalikult uuritud ning välja toodud ohtlikuks muutunud puud. Oma eluea lõppu jõudnud remmelgate ohtlikust ilmestavad praegu ka murdumiste tagajärjel alleesse jäänud tühimikud. Plaanitav raie lähtub Tähtvere dendropargi hoolduskavast.

Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond on andnud raieloa alleel kokku 18 puu maha võtmiseks. Enamus langetamisele minevatest puudest on kas saarvahtrad või remmelgad. Kõik heas tervislikus seisundis paplid ja hõberemmelgad jäävad alleele alles.

Raietööd peavad lõppevad hiljemalt selle aasta detsembris ning uued hõberemmelgad on planeeritud kasvama panna järgmisel kevadel. Uusi puid saab seejuures olema märgatavalt rohkem, kui langetatavaid.