Tartu linnavalitsus otsustas vabaujula parkla rajamise edasi lükata, et uuesti läbi analüüsida selle mõju Tähtvere puhkepargile, ranna külastajatele, kogukonnale ja keskkonnale.

Sel sügisel on Tartu linnavalitsusel plaan alustada vabaujula põhjalikku uuenduskuuri, mille üheks osaks on olemasoleva parkla kaotamine Emajõe rannaalalt. Rannakülastajate vahetust lähedusest autode eemale viimiseks leiti parklale alternatiivne koht jõest ligi 100 meetrit eemal. Algselt soovis linn uue parkla valmis saada enne algava suplushooaja algust, kuid kuna kohalik kogukond tõstatas mitmeid küsimusi nii parkla suuruse kui võimalike keskkonnakahjude osas, otsustas linnavalitsus ehitusega mitte alustada. Suve jooksul arutatakse parklat puudutavad küsimused täpsemalt läbi nii kogukonna esindajatega kui Tartu Spordiga.

„Parkimise lõpetamine vahetult jõe ääres ning puudeallee vahel tundub mõistlik nii linnale kui kogukonnale. Kuna soovisime sealset parkimiskorraldust juba eelolevaks suplushooajaks muuta, siis toimus parkla planeerimine kiirustades ning kogukonna kaasamine jäi puudulikuks. Seetõttu võtame nüüd aja maha, et plaanid korralikult kõikide vajalike osapooltega läbi rääkida,“ ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm. „Töid soovisime alustada enne raierahu, et mitte segada lindude pesitsemist. Nüüd on alanud pesitsusrahu ja selle kestel me parkla ehitusega edasi ei lähe, vaid kasutame aega uuteks analüüsideks ja kaasamiseks,“ lisas Tamm.

Uuel aastal ehitust alustades arvestatakse samuti pesitsusrahuga ja kõik hea tervise juures olevad puud püütakse säilitada. Sel suplushooajal säilib olemasolev olukord ja parkimiseks saab vajadusel kasutada jõeäärset parklat, mille ligipääs on läbi Oa tänava. Tuglase tänava pikendus mööda alleed on autoliiklusele suletud. Autoga saabuvad ranna külastajad saavad kasutada ka laululava parklat. Uue parkla ehitamiseks vajalikud raieload ja ehitusluba tühistatakse ning projektiga minnakse edasi koos vabaujula terviklahendusega.

Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515 4738.