Tartu linn soovib Emajõe vabaujula parkla asukohta nihutada jõe äärest sadakond meetrit eemale. Parima lahenduse leidmiseks jätkatakse arutelusid erinevate osapooltega ja varasemalt kavandatud ehitustööd on selleks ajaks peatatud.

Täna kohtusid Tartu linnavalitsuse esindajad nii Tähtvere puhkeparki haldava Tartu Spordi kui Supilinna Seltsi esindajatega, et arutada uue parkla suurust. Kui praegu on sinna plaanitud 87 kohta, siis arvestades seltsi soove, on linnavalitsus valmis parkimiskohtade arvu vähendama. Täpne kohtade arv, mis vastab nii rannakülastajate vajadustele kui kogukonna soovidele, selgitatakse välja järgnevate kohtumiste käigus. Neljapäeval Tähtvere puhkepargi poolt avaldatud joonis parkla suuruse kohta oli eksitav, sest sellel oli kajastatud projekteerimisala, mitte parkla tegelik suurus.

Nii linna kui Supilinna Seltsi sooviks on olnud parkla jõekalda vahetust lähedusest eemale viimine, mis tekitab puhkealale kohasema õhkkonna. Uue parkla asukoha valimisel lähtuti ka soovist randa kulgev allee vabastada autoliiklusest ja seal parkivatest autodest. Allee jääb pärast uue parkla valmimist ainult jalakäijate ja kergliiklejate kasutusse. Oa tänava pikenduse ja Tuglase tänava allee risti plaanitav parkimisala ei ole täiendus senisele, vaid hakkab asendama jõeäärset parklat ja Tuglase tänava alleel parkimist.

Ehitustöödega alustatakse pärast kohtumisi kogukonna esindajatega ja keskkonnaalaste ja õiguslike küsimuste lahenemist. Tulevase parkla alal tuleb maha võtta puid, mis on juba varasema dendroloogilise hindamise käigus määratud kehva tervisliku seisundi tõttu asendamisele. Selleks, et kaitsta pesitsusrahu uurib konkreetsed puud üle ka ornitoloog. Hea tervisega puud soovitakse säilitada ka parkla mahu sees.

Parkla kaetakse projekti kohaselt freespuruga ning liigendatakse istutatavate puudega. Uue parkla ehitus on seotud Emajõe vabaujula uuendamistöödega, mis algavad sügisel.

Pressiteade pärit www.tartu.ee veebilehelt: Emajõe vabaujula uue parkla ehitus lükkub edasi (tartu.ee)