Aprillikuu viimastel nädalatel algab hooajalise parkla ehitus. Parkla on hooajalise iseloomuga, selle kasutus on eeskätt kevad-suvi-sügisesel hooajal matkaraja ja vabaujula külastajatele. Parkla asub spordipargi põhjapoolses nurgas, ranna vahetus läheduses. Sellega säilib Tähtvere puhkepargi funktsionaalsus ja talvised suusarajad jäävad samaks, sest talvisel hooajal parklat ei hooldata ning seda läbib Lauri ring. Parkla mahutab kuni 75 autot, nende seas on 2 parkimiskohta erivajadusega inimestele.

Tööde kestvus on planeeritud 12. aprill – 1. juuni 2024. Tööde käigus raiutakse 12 puud, mis asendatakse ehituskäigus kõrg- ja madalhaljastusega. Eemaldatakse pinnast kuni 55cm, mis asendatakse dreeniva aluspinnasega ja kaetakse freesasfaltpuruga.

Tööde teostajaks on Tersson OÜ.