Teatmik annab ülevaate Tartu huviringidest, noortekeskuste tegevustest, noorteprogrammidest, noorteinfost ning teistest huvipakkuvatest võimalustest koolinoortele.

Vene- ja ingliskeelses huvitegevuse peatükis on ülevaade huviringidest, kus ollakse valmis õppetööd läbi viima ka vastavas keeles.

Trükist levitatakse koolides, noortekeskustes, muuseumides, spordiasutustes, kaubanduskeskuste infopunktides ja Tartu linna infokeskuses. Huvilistele jagatakse teatmikku ka 1. septembril Tartu kesklinnas toimuval Tarkusepäeval. Veebiversioonina on teatmik leitav Tartu linna kodulehelt
https://www.tartu.ee/et/noorsootoo-uldinfo või otse avatav siit.

Algava hooaja teatmiku on kujundanud LooLoo ning traditsiooniliselt on teatmiku väljaandja Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond.