Spordiruumide üürihinnad noortele alates 01.09.2023

Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
Turu tn spordihoone üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL**   KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne 4,00
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
29,00
1.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
40,00
1.1.4 1 kuu pääse**
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
27,00
1.2 SULGPALLIVÄLJAK KASUTUS HIND
1.2.1 1 saal 1 sulgpalliväljak 60 min 9,00

2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS

2.1  SAALID 1-4  KASUTUS HIND
2.1.1 1. saal 8.00-14.00
60 min
19,00
2.1.2 1. saal 14.00-22.00
60 min
23,00
2.1.3 2. saal 60 min 14,00
2.1.4 3. saal 60 min 14,00
2.1.5 4. suur saal 8.00-14.00            60 min 19,00
2.1.6 4. suur saal 14.00-22.00      60 min 23,00
2.1.7 4. väike saal 60 min 8,00
2.2 BALLETISAALID  KASUTUS HIND
2.2.1 Balletisaal I 60 min 8,00
2.2.2 Balletisaal II 60 min 7,00
2.3 JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE KASUTUS HIND
2.3.1 Grupi kuni 7 liiget 60 min 13,00
2.3.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 24,00

3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS

3.1 SAALID VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS        KASUTUS HIND
3.1.1 1. saal  (võistlus treeningute ajal) 2 võistkonda 60 min 42,00
3.1.2 1. saal tribüüniga 60 min 53,00
3.1.3 võistlus/ürituse eelne-ja järgne aeg 60 min 20,00
3.2.1 2. saal 60 min 20,00
3.2.2 võistlus/ürituse eelne-ja järgne aeg 60 min 11,00
3.3.1 3. saal kuni 40 osalejat 60 min 20,00
3.3.2 võistlus/ürituse eelne-ja järgne aeg 60 min 12,00
3.4.1 4. suur saal 2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) 60 min 42,00
3.4.2 4. suur saal 60 min 48,00
3.4.3. võistlus/ürituse eelne-ja järgne aeg 60 min 20,00

4. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

4. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS KASUTUS HIND
4.1 Sauna kasutamine treeningu järgselt 15 min 4,00
4.2 Garderoobi kasutus 60 min 2,50
4.3 Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) 60 min 18,00

* spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored

** JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB:

  • kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
  • üliõpilastele vanemad kui 26. a
  • seenioridele alates 60.eluaastast
  • laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.

Hinnad on käibemaksuvabad.