Spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks alates 01.09.2023

Turu tn spordihoone üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL ** KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne 6,00
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
35,00
1.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
47,00
1.1.4 1 kuu pääse
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
27,00
1.2 I SAALI SULGPALLIVÄLJAK KASUTUS HIND
1.2.1 I saal, 1 sulgpalliväljak 60 min 10,00

2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS

2.1 1. SAAL   KASUTUS HIND
2.1.1.1 1. saal 8.00-14.00
60 min
19,00
2.1.1.2 1. saal 14.00-21.00
60 min
34,00
2.1.2 2. SAAL  KASUTUS HIND
2.1.2.1 2. saal 8.00-14.00
60 min
18,00
2.1.2.2 2. saal 14.00-22.00 21,00
2.1.3 3. SAAL  KASUTUS HIND
2.1.3.1 3. saal 8.00-14.00
60 min
18,00
2.1.3.2 3. saal 14.00-22.00 21,00
2.1.4 4. SAAL KASUTUS HIND
2.1.4.1 4. suur saal 8.00-14.00
60 min
19,00
2.1.4.2 4. suur saal 14.00-22.00
60 min
34,00
2.1.4.3 4. väike saal 60 min 8,00
2.2 BALLETISAALID KASUTUS HIND
2.2.1 Balletisaal I 60 min 10,00
2.2.2 Balletisaal II 60 min 8,00
2.3 JÕUSAAL GRUPILE TREENINGUKS KASUTUS HIND
2.3.1 Grupp kuni 7 liiget 60 min 19,00
2.3.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 36,00

3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS

3.1 1. SAAL  KASUTUS HIND
3.1.1 1. saal  / 2 võistkonda (võistlus treeningu ajal) 60 min 46,00
3.1.2 1. saal tribüünidega 60 min 57,00
3.1.3 Võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg 60 min 24,00
3.2 2. SAAL  KASUTUS HIND
3.2.1 2. saal 60 min 29,00
3.2.2 Võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg 60 min 14,00
3.3 3. SAAL  KASUTUS HIND
3.3.1 3. saal 60 min 29,00
3.3.2 Võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg 60 min 14,00
3.4 4. SAAL  KASUTUS HIND
3.4.1 4. suur saal / 2 võistkonda (võistlus treeningu ajal) 60 min 46,00
3.4.2 4. suur saal 60 min 54,00
3.4.3 Võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg 60 min 24,00

4. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

4 SAUN JA GARDEROOBID KASUTUS HIND
4.1 Sauna kasutamine 60 min 20,00
4.2 Sauna kasutamine treeningu järgselt 15 min 5,00
4.3 Garderoobi kasutus 60 min 3,00
4.4 Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) 60 min 20,00

Laste. ja noortega tegelevatele spordiklubidele kehtestatud hinnakirja alusel saavad jõusaali kasutada: * SOODUSTUSED JÕUSAALI KASUTAJATELE:

** JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB:

  • kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
  • üliõpilastele vanemad kui 26. a
  • seenioridele alates 60.eluaastast
  • laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.

** 1 kuu pääse kehtib koos isikut tõendava dokumendiga

Hinnad on käibemaksuvabad.