A.Le Coq Sport spordimaja on 2006.a. valminud kaasaegne spordihoone, kus toimuvad rahvusvahelised ja Eesti sisesed spordivõistlused, samuti muud kultuuri- ja meelelahutusüritused.

Spordimaja kasutab päevas keskmiselt 1200 inimest, kes on valdavalt lapsed ja noored.

Sihtasutus Tartu Sport kuulutab välja konkursi A.Le Coq Sport spordimaja kohviku üürile andmiseks.

Asukoht: Ihaste tee 7, Tartu.

Tegevus: toitlustusteenus.

Rendipinna suurus: 48,1 m2.

Üür: 7,00 eurot iga ruutmeetri kohta kuus. Lisanduvad elektri- ja internetiteenuste kulud.

Lepingu periood : 5 aastat.

Tingimused konkursil osalejale:

• Juriidiline isik ja tegelenud toitlustusteenuse pakkumisega vähemalt 5 aastat.
• Ei ole olnud ja puuduvad hetkel võlgnevused, mis ületavad 30 päeva SA-le Tartu Sport, Tartu linnale ja selle allasutustele. Samuti puuduvad võlgnevused Maksu- ja Tolliametile.

Konkursil osalemiseks esitada:

• Avaldus konkursil osalemiseks.
• Konkursil osaleja tutvustus. Esitada eelnevad tegevused toitlustusteenuse pakkumise valdkonnas, hetketegevus ning tuleviku plaanid.
• Ülevaade ja nägemus toitlustusteenuse osutamisest üüripinnal. Kirjeldada üüripinnal pakutavaid teenuseid ning sihtgruppe kellele teenust pakkuma hakatakse.
• Üürikonkursi lisadokumentides toodud näidismenüüde hinnatasemed.

Valiku tegemisel arvestatakse eelkõige konkursil osaleja nägemust kohviku toimimisest sh koostoimimisest A.Le Coq Sport spordimaja põhitegevusega, konkursil osaleja professionaalsust ja kogemust antud valdkonnas.

Avaldusi konkursil osalemiseks, kinnitust esitatud tingimuste osas ning konkursil osalemiseks vajalikke dokumente (tutvustus, tegevuse kirjeldus, ülevaade ja nägemus, näidismenüüde hinnatasemed) ootame 08.oktoobriks 2018 kl 10 e-posti aadressile eve.lill@tartusport.ee.

Info: Eve Lill, tel 50 863 03, e-post: eve.lill@tartusport.ee.