Uudised

SIIN ON TURVALINE!
HEA TAHTE KOKKULEPE TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

 külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19
viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
 kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid
igapäevatöös;
 siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
 desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
 sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
 personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele
kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
 tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
 haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
 haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse
kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
 osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku
tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

 

ENG

GOODWILL AGREEMENT TO ENSURE SAFETY DURING THE COVID-19 OUTBREAK

At a service provider who has joined the Goodwill Agreement, you can be sure that:
 The visitor's code of conduct and information on the Covid-19 virus prevention activities
implemented by the service provider are available for all clients;
 all employees are aware of the guidelines for preventing the spread of the virus and
follow them in their daily work;
 the indoor ventilation system is working properly;
 there are enough disinfectants, they are available in places visible to everyone;
 frequently touched surfaces are cleaned and disinfected regularly;
 employees and guests are required to wear a mask or alternative personal protective
equipment in accordance with applicable national regulations;
 the possibility to maintain the necessary distance both with each other and with the
service providers is ensured;
 people with signs of illness are not allowed to be in public places or in the service area;
 people who have come into contact with a client or employee with signs of illness are
informed of the exposure without disclosing personal data;
 the service provider participates in COVID-19 prevention webinars organised by
Enterprise Estonia.

Meil saab mugavalt check-in ära teha enne hostelisse saabumist

Kasuta julgelt võimalust täita check in-i ankeet enne meie juurde saabumist! Nii hoiad kokku aega ning lisaks on niimoodi ka turvalisem ehk vähem kontakte!

Täida ankeet ära SIIN või vali ülevalt menüüribalt “Check-in”.

Oled meile oodatud!

Eripakkumine õpilasgruppidele!

MAJUTUSE HIND al. 15 EUROT inimesele/1 öö!

Soovi korral lisandub hommikusöök al. 2.70 eurot inimesele!

BOONUS!

Gruppidele al. 30 inimest – 1 inimene majutub TASUTA!

Gruppidele al. 40 inimest – 2 inimest majutub TASUTA!

Pakkumine kehtib broneeringutele kuni 15. juuni 2021!

Kirjuta: tammehostel@tartusport.ee

Märksõna “Eripakkumine õpilasgrupile”

Osta kõik ühest kohast:

küsi juurde soodushinnaga grupipääset AHHAA keskusesse!