Ajaloolised fotod (1921-1973)

EPA dendropargi projekt (1971)

EPA dendropargi puu- ja põõsaliikide asukoha skeem (1981)