Valitsuse 24. septembri otsusega on siseruumides toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste publiku piirmäär 750. Otsus jõustus teisipäeval, 29. septembril, et vajadusel jääks mõistlik lisaaeg teha muudatusi juba välja kuulutatud sündmuste korraldamisel ning jõutaks teha võimalikud korrektiivid planeeritavate sündmuste puhul.

Valitsus langetas otsuse toetudes Terviseameti ja teadusnõukoja seisukohtadele:

  • siseruumides toimuvatel avalikel koosolekutel ja üritustel ning spordivõistlustel saab osaleda praeguse 1500 asemel maksimaalselt 750 külastajat;
  • ülempiir kehtib ka konverentsidele, teatrietendustele, kontsertidele, kinoseanssidele ning teistele avalikele üritustele ja koosolekutele, kus on statsionaarsed istekohad.
  • osalejad peavad hoidma teiste inimestega distantsi;
  • sündmuse toimumispaigas peavad olema desinfitseerimisvahendid ja täidetud kõik desinfitseerimisnõuded.

Valitsus saab otsustada erisuse tegemise ülekaaluka ühiskondliku või riikliku huvi korral. Sellist erandit on otsustatud kohandada praegu vaid mõnel suurel sündmusel.

Siit on leitavad juhendid

Juhend avalikele üritustele alates 29. septembrist

Juhend spordivõistluste korraldamiseks alates 29. septembrist