TARTU SPORT PRESSITEADE 20.04

Tartu linnale eraldati Eesti Kultuuriministeeriumi regionaalsete tervisespordikeskuste olme-ja teenindushoonete rajamise meetmest 500 000 eurot, et rajada Tähtvere puhkeparki olme-ja teenindushoone spordipargi paremaks teenindamiseks.

Tähtvere puhkeparki külastab aastas üle 100 000 inimese. Tartu linna koolid ja lasteaiad viivad sealses spordipargis läbi suusatunde ja liikumise päevi. Lisaks on spordipargis läbi aasta hulganisti linlasi, kes kasutavad sealseid radu igapäevaselt sportimiseks ja liikumiseks.

Planeeritav olme-ja teenindushoone rajatakse praeguse vana katlamaja asemele. Olmehoones saavad olema avalikuks kasutamiseks mõeldud riietusruumid, hoiukapid treeningu ajal asjade paremaks hoiustamiseks, suusa-ja rattalaenutus ning garaaž tehnika hoiustamiseks. Rajatava hoone suuruseks on planeeritud 300 m2. Projekti tulemusel muutub liiklejate jaoks ümbruskond turvalisemaks.

Projekti kogumaksumus on 862 190 eurot, millest toetusena tuleb 500 000 ning Tartu linna omaosalus on 242 190 eurot ning Tartu linna projektivälise kuluna kaetakse 120 000 eurot.

Tähtvere puhkepargi uus olme-ja teenindushoone peab valmima kõige hiljem 2024 aasta lõpuks.

Eskiis: Kaido Kepp. Arhitektuuriklubi OÜ