Olulisemad muudatused:

Alates 31. maist:

  • Treeningutel ja võistlustel ei ole nii sise- kui välistingimustes enam grupipiiranguid
  • Sisetingimustes kehtib treenimisel ruumi 50% täituvuse piirang, kuid ruumi kohta ei tohi olla rohkem inimesi kui 200.
  • Sisetingimustes võib võistlustel osaleda kuni 200 inimest. Sisetingimustes võivad võistelda vaid juhendis välja toodud sihtgrupid.
  • Välistingimustes on lubatud nii treenimine kui ka võistlemine kui selles ei osale rohkem kui 250 inimest.

Alates 14. juunist on sisetingimustes piirarv 600 inimest ruumi kohta ja välistingimustes 1000 inimest ürituse/spordiobjekti kohta.

Vabariigi Valitsus vaatab piirangud üle kahe nädala pärast. Uued juhendid edastame vajadusel hiljemalt 11. juunil.

Tutvu ka COVID-19 spordivõistluste korraldajatele alates 31. maist 2021 kehtiva käitumisjuhendiga.

Tutvu ka alates 31.maist kehtivate sporditreeningute korraldamise juhistega.