2023. aasta septembris alustati Tartu Laululava pikalt kavandatud ehitustöödega. Rekonstrueeriti laulukaare esine plats, tribüünidele viivad publikuala alumise osa kaldteed ning lava astmestik. Laululava rekonstrueerimise käigus ilmnes vajadus täiendavateks ehitustöödeks.

Selgus, et publikuala ülemise osa pinkidealused katendid on ära vajunud ning vajavad ühtlustamist. Tööde käigus korrastatakse pinkidealused äravajunud katendid ning asendatakse uutega. Tööde kogumksumus on üle 50 000 eurot ning teostajaks on Rattar OÜ.

Laulukaarealused ehitustööd on lõpetatud ja uisuväljaku valmistamist see ei mõjuta. Ettevalmistused uisuväljaku avamiseks on käimas täies hoos, kuid avamisaeg sõltub suuresti ilmast.