Vabariigi Valitsus kiitis 23.08.2021 heaks korralduse nr 305, mis jõustub neljapäevast, 26.08.2021.

Nimetatud korralduse kohaselt:

COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud kehtiva negatiivse testi tulemuse kohta tuleb 26. augustist hakata esitama alates 18. eluaastast enamikes korraldatud tegevustes.

Korraldusega lubatakse koroonaviiruse testi tegemist ka apteekides. Apteekides tehtud kiirtesti tulemus kehtib kuni 48 tundi.
See tähendab, et COVID tõendit (vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud kehtiva negatiivne testi tulemus) tuleb esitada sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel. Treeningul, võistlustel ja muudel üritustel osavõtjatelt tuleb nakkusohutust kontrollida ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks spordiruumide rentimisel.

Treeningute, võistluste või muude ürituste korraldajatel (spordiklubi või eraisik, kelle nimele on vormistatud üürileping) on kohustus kontrollida COVID tõendite ( vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud kehtiv negatiivne test) kehtivust. Samuti vastutab treeningute, võistluste või muu ürituse korraldaja nakkusohutuse tagamise eest.

Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine. Garderoobide kasutamine on ette nähtud vaid kiireteks hügieenitoiminguteks ning riietumiseks. Kogunemised siseruumides lubatud ei ole.

 

 

Eeltoodut arvestades on treeningu, võistluse või muu tegevuse korraldaja kohustus kontrollida kõikide spordihoones liikuvate ja korraldaja tegevusega seotud isikute (juhatus, treenerid, külalised jne) ning kõikide 18+ treeningutel osalejate nakkusohutust Vabariigi Valitsuse korralduses märgitud meetoditel. Aktsepteeritavad on tõendid, mis on väljastatud tervishoiuteenuse osutaja poolt ning kättesaadavad Digilugu.ee portaalis.
Spordiobjektide haldajana teostavad Tartu Sport töötajad pistelist kontrolli, et veenduda treeningtegevuse korraldaja poolse kontrollsüsteemi toimimises.

Alates neljapäevast, 26.augustist palume majja sisenemisel kõikidel (18+) treeneritel, abipersonalil, külalistel esitada nakkusohutust tõendav dokument konkreetse spordiobjekti administraatorile, et tagada turvaline keskkond. Isikud, kes omavad pikaajalise kehtivusega tõendit ei vaja edaspidi meiepoolset kontrolli.

NB! Spordiklubidel palume informeerida oma treeningutel osalevate laste vanemaid, et spordihoonetesse kogunemine ei ole lubatud. Lapsi treeningule tuues ja neile järele tulles soovitame lapsevanematel spordihoonesse siseneda vaid juhul kui see on möödapääsmatu. Spordihoonesse sisenemisel on ka lapsevanematel kohustus tõendada oma nakkusohutust esitades administraatorile COVID tõendi (vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud kehtiva negatiivse testi tulemus).