Võttes aluseks Terviseameti 26.11.2020 korralduse nr 1.1-15/20/15 „Tartu linnas COVID-19 leviku tõkestamiseks huvitegevuse ja huvihariduse ning sportimise ja treenimise suhtes liikumisvabaduse piirangute kehtestamine“ kehtivad sportimisel ja treenimisel Tartu linnas muuhulgas järgmised nõuded:

• Sportimisel ja treeningul võib viibida ja liikuda kuni 10-liikmelises rühmas ning nii tegevuse ajal kui selle järel (nt riietusruumis) ei tohi eri 10-liikmelistesse rühmadesse kuuluvad isikud omavahel kokku puutuda.
• Spordihoonesse on lubatud siseneda 15 minutit enne treeningu algust.
• Lapsevanematel palume lapsi tuues ja neile järele tulles spordihoonesse siseneda vaid siis kui see on möödapääsmatu. Fuajees kogunemine ja treeningu ajal laste ootamine ei ole lubatud.
• Siseruumides võib treeningu eel ja järel koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut üheskoos, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.
• Treeningule eelneval ja järgneval ajal tuleb siseruumides kanda kaitsemaski. Kaitsemaski tuleb kanda alates spordihoonesse sisenemisest, sh riietusruumis kuni treeningruumi sisenemiseni. Maski võib ära võtta vahetult enne treeningruumi sisenemist ning tuleb tagasi panna treeningruumist väljudes ning kanda kuni spordihoonest lahkumiseni, v.a dušši all käimisel.
• Kuigi alla 12-aastastel lastel ei ole maski kandmise kohustust, palume viiruse leviku tõkestamiseks ja nakatumise vältimiseks siiski kõikidel lastel maski kanda.
• Treening-; riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest.
• Garderoobi kasutamine enne ja peale treeningut on lubatud vaid kiireteks hügieenitoiminguteks ja riietumiseks.
• Soovitame garderoobe võimalusel mitte kasutada ja tulla spordihoonesse treeningriietuses. Isiklikud asjad saab võtta saali kaasa. Jalatsid palume jätta saali ukse taha või võtta need kotis saali kaasa.
• Treeningute korraldamise ja nõuete täitmise osas lasub vastutus treeningu korraldajal.
• Treeningute korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks isetekkelistesse gruppidesse, ega jääks peale tegevusi spordihoonesse.
• Treeningute korraldaja vastutab selle eest, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne.
• Oluline on jälgida kätehügieeni, võimalusel pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit.
• Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jm otseseid kontakte.