ANNEMÕISA JALGPALLIHALLI

KASUTUSSE ANDMISE KORD

 

Arvestades asjaolu, et

 • Annemõisa jalgpallihalli haldab Tartu linna hallatav allasutus Tartu Sport.
 • Annemõisa jalgpallihalli kunstmuruväljakule paigaldatakse pneumohall hooajaks oktoober kuni aprill.
 • Perioodil mai kuni september pneumohalli kunstmuruväljakul ei ole.
 • Tartus on ca 2000 jalgpallurit ja üks täismõõtmetes jalgpallisisehall, siis nõudlus treeningaegadeks hallis perioodil oktoober kuni aprill on väga suur ja kõiki soove ei ole võimalik rahuldada.
 • Tartu linna jalgpalliklubide kohtumisel 2021.a. suvel lepiti kokku treeningaegade jagamise ja võistluste korraldamise põhimõtted hallis perioodil oktoober kuni aprill.

 

Perioodil oktoober kuni aprill jalgpallihallis kunstmuruväljaku kasutusse andmise põhimõtted:

 

 1. Treeningaegu antakse jalgpalliklubidele kasutusse esmaspäevast reedeni alates kl 16.00 kuni 22.30 ning laupäeval ja pühapäeval kl 10.00 kuni 21.00.
 2. Juhul, kui jalgpalliklubid avaldavad soovi treeningute korraldamiseks esmaspäevast reedeni alates kl 15.00 või muul hommikupoolsel ajal, teeb võimalusel vastavad kokkulepped kehalise kasvatuse tunde läbiviivate koolidega Tartu Sport.
 3. Annelinna Gümnaasium, K.J.Petersoni Gümnaasium ja Tartu Kivilinna Kool kasutavad jalgpallihalli kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks esmaspäevast reedeni kl 8.00-15.45 (va koolivaheaegadel).
 4. Treeningaegade jagamisel jalgpalliklubide vahel, võtab Tartu Sport aluseks Tartu linna jalgpalliklubides treenivate noorte koguarvu, millest arvestakse proportsioon lähtuvalt igas jalgpalliklubis treenivate noorte arvust (N: jalgpalliklubides treenivate noorte koguarv 852, klubis X on 139 noort ja klubis Y 713 noort. Proportsioon jaguneb: klubi X 16% ja klubi Y 84%).

Noorte arvu ja proportsioonide arvestamisel võetakse aluseks Tartu linna pearahasüsteemis ehk huvihariduses osalemise lapsevanema või sportlase (al. 18 eluaastast) kinnituse saanud ja Tartu linnas elavate (rahvastikuregistri järgi) jalgpallurite arv.

 1. Punktis 1.4. toodud treeningaegade jagamise põhimõtted kehtivad treeningaegadele esmaspäevast kuni reedeni kl 16.00 kuni 22.30.
 2. Tartu Sport annab treeningaegu kasutusse eelistatult noorte treeninggruppidele (kuni 19.a.). Meistriliiga, esiliiga ja duubelmeeskonna treeninguid võib klubi oma treeningaegade raames kl 16.00 kuni 21.00 paigutada noorte aegadele.
 3. Jalgpalliklubidele antakse võimalusel ja eelistatult treeningajad täisväljakule.
 4. Klubidel võimaldatakse turniire korraldada laupäeviti ja pühapäeviti. Turniiride korraldamisel eelistatakse halli kasutusse andmisel Tartu jalgpalliklubisid.
 5. Võistluskalendris olevate hallimängude ja turniiride ajal jäävad treeningud ära.
 6. Sõpruskohtumisi korraldab iga klubi oma treeningaegade raames või vabadel aegadel.
 7. Valdade ja teiste linnade jalgpalliklubid saavad treeningaegu vabade aegade
 8. Jalgpallihallis toimub kunstmuruväljaku kasutus üürilepingu alusel.
 9. Lepingu sõlmimise ja jalgpallihalli kunstmuruväljaku kasutusgraafikute koostamise aluseks on spordiklubi, spordikooli, põhikooli, üldkeskhariduskooli, juriidilise või füüsilise isiku poolt esitatud taotlus.
 10. Taotluste esitamise tähtaeg on 2021. aastal 01. november ja järgnevatel aastatel 01.oktoober.
 11. Koolid esitavad taotlusele lisaks tunniplaanid jalgpallihallis kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks 2021. aastal 01. novembriks ja järgnevatel aastatel 01. oktoobriks.
 12. Käesoleva korra punktis 13 nimetatud taotlused treeningute läbiviimiseks esitab taotleja Tartu Spordi kodulehe tartusport.ee kaudu.
 13. Võistluste ja turniiride broneeringud esitab korraldaja e-posti teel aadressile info@tartusport.ee .
 14. Jalgpallihalli kasutus on tasuline. Hinnakirjad on avaldatud Tartu Spordi kodulehel tartusport.ee .
 15. Tartu Spordil on õigus jalgpalliklubile treeningaegu mitte anda juhul, kui jalgpalliklubi ei ole täitnud korrektselt Tartu Spordiga sõlmitud üürilepingu(te) (sh teiste rajatiste üürilepingute) tingimusi või jalgpallihalli kodukorda.
 16. Perioodil mai kuni september (väljak ilma hallita) lähtutakse kunstmuruväljaku klubidele ja koolidele kasutusse andmisel Tartu Spordi kinnitatud „Spordiruumide ja-väljakute kasutusse andmise korrast“.