Üürihinnad noortele treeninguteks ja võistlusteks alates 01.09.2024

LASTE JA NOORTEGA TEGELEVATELE SPORDIKLUBIDELE JA SPORDIKOOLIDELE NING ÜLDHARIDUSKOOLIDELE*
ILMATSALU SPORDIHOONE

1. SAALID TREENINGUTEKS KASUTUS HIND
1.1 pallisaal 60 min 14,00
1.2 matisaal 60 min 7,00
2 SAAL VÕISTLUSTEKS KASUTUS HIND
2.1 pallisaal 60 min 18,00
  • spordiklubides treenivad 5-19aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19-aastased lapsed ja noored.