Üürihinnad treeninguteks alates 01.03.2021

Tamme staadioni spordiruumide ja -väljakute üürihinnad treeninguteks

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL  * KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne 4,00
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
26,00
1.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
37,00
1.1.4 1 kuu pääse
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
15,00
1.2 JÕUSAAL + JOOKSURADA VÕI STAADION  KASUTUS HIND
1.2.1 Pääse 1 kord 90 min 5,00
1.2.2 10 korra pääse
kasutusaeg 1 aasta
90 min 31,00
1.2.3 20 korra pääse
kasutusaeg 1 aasta
90 min 41,00
1.3 KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN  KASUTUS HIND
1.3.1 Üksikpääse peaareenile 90 min 3,50
1.3.2 10 korra pääse kehtivusaeg 1 aasta 90 min 22,00
1.3.3 20 korra pääse kehtivusaeg 1 aasta 90 min 35,00
1.4 JOOKSURADA KASUTUS HIND
1.4.1 Pääse 1 kord 90 min 3,50
1.4.2 10 korra pääse 90 min 22,00
1.4.3 20 korra pääse 90 min 35,00
1.5 MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK  KASUTUS HIND
1.5.1 Pääse 1 kordne harjutusväljakule 60 min 3,50
1.6 KUNSTMURUVÄLJAK KASUTUS HIND
1.6.1 Pääse 1 kordne kunstmuruväljakule 60 min 1,70

2. SAALID JA VÄLJAKUD TREENINGUTEKS

2.1 SAALID KASUTUS HIND
2.1.1 Maadlussaal 8.00-15.00
60 min
11,00
2.1.2 Maadlussaal 15.00-23.00
60 min
15,00
2.1.3 Matisaal 8.00-15.00
60 min
11,00
2.1.4 Matisaal 15.00-23.00
60 min
15,00
2.1.5 Võimlemissaal 8.00-15.00
60 min
11,00
2.1.6 Võimlemissaal 15.00-23.00
60 min
15,00
2.2 JOOKSURADA KASUTUS HIND
2.2.1 Grupile kuni 10 sportlast 60 min 23,00
2.2.2 Pääse treeninggrupi sportlasele 60 min 3,00
2.3 JÕUSAAL KASUTUS HIND
2.3.1 Grupp kuni 7 liiget 60 min 16,00
2.3.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 32,00
2.4 JALGPALLI  PEAVÄLJAK KASUTUS HIND
2.4.1 Treeningaeg grupile 20 sportlast 60 min 95,00
2.5 JALGPALLI MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK KASUTUS HIND
2.5.1 Harjutusväljak grupile 20 sportlast 60 min 21,00
2.5.2 Treeninggrupi sportlane 60 min 3,00
2.6 JALGPALLI KUNSTMURUVÄLJAK KASUTUS HIND
2.6.1 Kunstmuruväljak 60 min 42,00
2.6.2 Kunstmuruväljak 1/2 60 min 28,00
2.6.3 Kunstmuruväljak 1/4 60 min 16,00
2.7 KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN  KASUTUS HIND
2.7.1 Grupile kuni 10 sportlast 90 min 23,00
2.7.2 Treeninggrupi sportlane 90 min 3,00
2.8 KERGEJÕUSTIKU MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK  KASUTUS HIND
2.8.1 Treeninggrupi sportlane 90 min 3,00

3. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

                                                                      KASUTUS HIND
3.1 Garderoob grupile kuni 20 inimest 60 min 12,00
3.2 Garderoobi kasutus 30 min 1,70

* spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored

** JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB:

  • kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
  • üliõpilastele vanemad kui 26. a
  • seenioridele alates 60.eluaastast
  • laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.