Üürihinnad treeninguteks alates 17.10.2022

Tamme staadioni spordiruumide ja -väljakute üürihinnad treeninguteks

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL  * KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne 6,00
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
35,00
1.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
47,00
1.1.4 1 kuu pääse
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
23,00
1.2 JÕUSAAL + JOOKSURADA VÕI STAADION  KASUTUS HIND
1.2.1 Pääse 1 kord 90 min 7,00
1.2.2 10 korra pääse
kasutusaeg 1 aasta
90 min 38,00
1.2.3 20 korra pääse
kasutusaeg 1 aasta
90 min 49,00
1.3 KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN  KASUTUS HIND
1.3.1 Üksikpääse peaareenile 90 min 3,50
1.3.2 10 korra pääse kehtivusaeg 1 aasta 90 min 22,00
1.3.3 20 korra pääse kehtivusaeg 1 aasta 90 min 35,00
1.4 JOOKSURADA KASUTUS HIND
1.4.1 Pääse 1 kord 90 min 3,50
1.4.2 10 korra pääse 90 min 22,00
1.4.3 20 korra pääse 90 min 35,00
1.5 MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK  KASUTUS HIND
1.5.1 Pääse 1 kordne harjutusväljakule 60 min 3,50
1.6 KUNSTMURUVÄLJAK KASUTUS HIND
1.6.1 Pääse 1 kordne kunstmuruväljakule 60 min 1,70

2. SAALID JA VÄLJAKUD TREENINGUTEKS

2.1 SAALID KASUTUS HIND
2.1.1 Maadlussaal 8.00-15.00
60 min
11,00
2.1.2 Maadlussaal 15.00-23.00
60 min
16,00
2.1.3 Matisaal 8.00-15.00
60 min
11,00
2.1.4 Matisaal 15.00-23.00
60 min
16,00
2.1.5 Võimlemissaal 8.00-15.00
60 min
11,00
2.1.6 Võimlemissaal 15.00-23.00
60 min
16,00
2.2 JOOKSURADA KASUTUS HIND
2.2.1 Grupile kuni 10 sportlast 60 min 25,00
2.2.2 Pääse treeninggrupi sportlasele 60 min 3,00
2.3 JÕUSAAL KASUTUS HIND
2.3.1 Grupp kuni 7 liiget 60 min 17,00
2.3.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 32,00
2.4 JALGPALLI  PEAVÄLJAK KASUTUS HIND
2.4.1 Treeningaeg grupile 20 sportlast 60 min 95,00
2.5 JALGPALLI MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK KASUTUS HIND
2.5.1 Harjutusväljak grupile 20 sportlast 60 min 24,00
2.5.2 Treeninggrupi sportlane 60 min 3,00
2.6 JALGPALLI KUNSTMURUVÄLJAK KASUTUS HIND
2.6.1 Kunstmuruväljak 60 min 45,00
2.6.2 Kunstmuruväljak 1/2 60 min 30,00
2.6.3 Kunstmuruväljak 1/4 60 min 17,00
2.7 KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN  KASUTUS HIND
2.7.1 Grupile kuni 10 sportlast 90 min 25,00
2.7.2 Treeninggrupi sportlane 90 min 3,00
2.8 KERGEJÕUSTIKU MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK  KASUTUS HIND
2.8.1 Treeninggrupi sportlane 90 min 3,00

3. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

3. SAUNA JA GARDEROOBI KASUTUS                                                                      KASUTUS HIND
3.1 Garderoob grupile kuni 20 inimest 60 min 20,00
3.2 Garderoobi kasutus 30 min 3,00
3.3 Garderoobi saun treeningu järgselt 15 min 5,00

* Soodustingimustel saavad jõusaali kasutada:

  • kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
  • üliõpilased vanemad kui 26. a
  • seeniorid alates 60.eluaastast
  • laste- ja noortega tegelevatele spordiklubid ja spordikoolid ning üldhariduskoolid

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.