Spordiruumide ja – väljakute üürihinnad treeninguteks noortele alates 17.10.2022

Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
Tamme staadioni spordiruumide ja -väljakute üürihinnad treeninguteks

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL  * KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne 3,50
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
25,00
1.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
40,00
1.1.4 1 kuu pääse**
kasutus 1 kuu jooksul piiramata
23,00
1.2 JÕUSAAL + JOOKSURADA VÕI STAADION  KASUTUS HIND
1.2.1 Pääse 1 kord
jooksurada või staadionirada+jõusaal
30 min+
60 min
4,00
1.2.2 10 korra pääse
jooksurada või staadionirada+jõusaal
30 min+
60 min
30,00
1.2.3 20 korra pääse
jooksurada või staadionirada+jõusaal
30 min+
60 min
45,00
1.3 JOOKSURADA KASUTUS HIND
1.3.1 Pääse 1 kord 90 min 2,50
1.3.2 10 korra pääse 90 min 19,00
1.3.3 20 korra pääse 90 min 32,00
1.4 MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK  KASUTUS HIND
1.4.1 Murukattega harjutusväljak 60 min 2,50
1.5 KUNSTMURUVÄLJAK KASUTUS HIND
1.5.1 Kunstmuruväljak 60 min 1,50
1.5.2 Kunstmuruväljak 120 min 2,50
1.6 KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN  KASUTUS HIND
1.6.1 Peaareen 90 min 2,50
1.6.2 10 korra pääse kehtivusaeg 1 aasta 90 min 19,00
1.6.3 20 korra pääse kehtivusaeg 1 aasta 90 min 32,00

1. SPORDIRUUMID JA -VÄLJAKUD TREENINGUTEKS

2.1 JÕUSAAL TREENINGGRUPILE KASUTUS HIND
2.1.1 Grupp kuni  7 liiget 60 min 11,00
2.1.2 Grupp kuni  14 liiget 60 min 20,00
2.2 SAALID KASUTUS HIND
2.2.1 Maadlussaal 60 min 11,00
2.2.2 Võimlemissaal 60 min 11,00
2.2.3 Matisaal 60 min 11,00
2.3 JOOKSURADA KASUTUS HIND
2.3.1 Grupile kuni 10 sportlast 60 min 18,00
2.3.2 Pääse treeninggrupi sportlasele 60 min 2,00
2.4 JALGPALLI  PEAVÄLJAK KASUTUS HIND
2.4.1 Treeningaeg grupile 20 sportlast 60 min 85,00
2.5 JALGPALLI MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK KASUTUS HIND
2.5.1 Harjutusväljak grupile 20 sportlast 60 min 22,00
2.5.2 Treeninggrupi sportlane 60 min 2,00
2.6 JALGPALLI KUNSTMURUVÄLJAK KASUTUS HIND
2.6.1 Kunstmuruväljak 60 min 38,00
2.6.2 Kunstmuruväljak 1/2 60 min 25,00
2.6.3 Kunstmuruväljak 1/4 60 min 15,00
2.7 KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN  KASUTUS HIND
2.7.1 Grupile kuni 10 sportlast 90 min 18,00
2.7.2 Treeninggrupi sportlane 90 min 2,00
2.8 KERGEJÕUSTIKU MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK  KASUTUS HIND
2.8.1 Treeninggrupi sportlane 90 min 2,00

3. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

                                                                      KASUTUS HIND
3.1 Garderoob grupile kuni 20 inimest 60 min 15,00
3.2 Garderoobi kasutus 30 min 2,50
3.3 Garderoobi saun treeningu järgselt 15 min 4,00

* spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored

** JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB:

  • kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
  • üliõpilastele vanemad kui 26. a
  • seenioridele alates 60.eluaastast
  • laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.