Spordiruumide ja – väljakute üürihinnad treeninguteks noortele alates 01.03.2021

Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
Tamme staadioni spordiruumide ja -väljakute üürihinnad treeninguteks

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL  ** KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne

2,50
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
20,00
1.1.3 20 korra pääse 
kasutus 1 aasta jooksul
30,00
1.1.4 1 kuu pääse**
kasutus 1 kuu jooksul piiramata
15,00
1.2 JÕUSAAL + JOOKSURADA VÕI STAADION  KASUTUS HIND
1.2.1 Pääse 1 kord
jooksurada või staadionirada+jõusaal
30 min+
60 min
3,00
1.2.2 10 korra pääse
jooksurada või staadionirada+jõusaal
30 min+
60 min
22,00
1.2.3 20 korra pääse
jooksurada või staadionirada+jõusaal
30 min+
60 min
35,00
1.3 JOOKSURADA KASUTUS HIND
1.3.1 Pääse 1 kord 90 min 2,50
1.3.2 10 korra pääse 90 min 19,00
1.3.3 20 korra pääse 90 min 32,00
1.4 MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK  KASUTUS HIND
1.4.1 Murukattega harjutusväljak 60 min 2,50
1.5 KUNSTMURUVÄLJAK KASUTUS HIND
1.5.1 Kunstmuruväljak 60 min 1,50
1.5.2 Kunstmuruväljak 120 min 2,50
1.6 KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN  KASUTUS HIND
1.6.1 Peaareen 90 min 2,50
1.6.2 10 korra pääse kehtivusaeg 1 aasta 90 min 19,00
1.6.3 20 korra pääse kehtivusaeg 1 aasta 90 min 32,00

1. SPORDIRUUMID JA -VÄLJAKUD TREENINGUTEKS

2.1 JÕUSAAL TREENINGGRUPILE KASUTUS HIND
2.1.1 Grupp kuni  7 liiget 60 min 10,00
2.1.2 Grupp kuni  14 liiget 60 min 19,00
2.2 SAALID KASUTUS HIND
2.2.1 Maadlussaal 60 min 10,00
2.2.2 Võimlemissaal 60 min 10,00
2.2.3 Matisaal 60 min 10,00
2.3 JOOKSURADA KASUTUS HIND
2.3.1 Grupile kuni 10 sportlast 60 min 17,00
2.3.2 Pääse treeninggrupi sportlasele 60 min 2,00
2.4 JALGPALLI  PEAVÄLJAK KASUTUS HIND
2.4.1 Treeningaeg grupile 20 sportlast 60 min 83,00
2.5 JALGPALLI MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK KASUTUS HIND
2.5.1 Harjutusväljak grupile 20 sportlast 60 min 20,00
2.5.2 Treeninggrupi sportlane 60 min 2,00
2.6 JALGPALLI KUNSTMURUVÄLJAK KASUTUS HIND
2.6.1 Kunstmuruväljak 60 min 35,00
2.6.2 Kunstmuruväljak 1/2 60 min 23,00
2.6.3 Kunstmuruväljak 1/4 60 min 14,00
2.7 KERGEJÕUSTIKU PEAAREEN  KASUTUS HIND
2.7.1 Grupile kuni 10 sportlast 90 min 17,00
2.7.2 Treeninggrupi sportlane 90 min 2,00
2.8 KERGEJÕUSTIKU MURUKATTEGA HARJUTUSVÄLJAK  KASUTUS HIND
2.8.1 Treeninggrupi sportlane 90 min 2,00

3. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

                                                                      KASUTUS HIND
3.1 Garderoob grupile kuni 20 inimest 60 min 10,00
3.2 Garderoobi kasutus 30 min 1,50

* spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored

** JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB:

  • kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
  • üliõpilastele vanemad kui 26. a
  • seenioridele alates 60.eluaastast
  • laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.