Üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks noortele alates 17.10.2022

LASTE JA NOORTEGA TEGELEVATELE SPORDIKLUBIDELE JA -KOOLIDELE NING ÜLDHARIDUSKOOLIDELE*
Variku spordihoone spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks.

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL*  KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne 3,50
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
25,00
1.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
40,00
1.1.4 1 kuu pääse**
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
23,00
1.2 SULGPALLIVÄLJAK KASUTUS HIND
1.2.1 1 sulgpalliväljak 60 min 8,00

2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS

2.1 SAALID TREENINGUTEKS  KASUTUS HIND
2.1.1 Üks pallisaal 60 min 19,00
2.1.2 Matisaal 60 min 12,00
2.2 JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE KASUTUS HIND
2.2.1 Grupi kuni 7 liiget 60 min 11,00
2.2.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 20,00

3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS

3.1 PALLISAALID  KASUTUS HIND
3.1.1 1 saal  2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) 60 min 30,00
3.1.2 1 saal tribüünideta 60 min 35,00
3.1.3 1 saal varbsein- või moodultribüüniga
kuni 120 kohta
60 min 40,00
3.1.4 1 saal varbsein- ja moodultribüüniga
kuni 230 kohta
60 min 45,00
3.1.5 2 saali ilma tribüünideta 60 min 60,00
3.1.6 2 saali varbsein- või moodultribüünidega kuni 120 kohta 60 min 70,00
3.1.7  2 saali varbsein- ja moodultribüünidega  kuni 230 kohta 60 min 85,00
3.1.8 Võistluse p. 3.1.1.-3.1.7.ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) 60 min 15,00
3.2 MATISAALID  KASUTUS HIND
3.2.1 Võistluse hind 60 min 17,00
3.2.2 Võistluse ettevalmistus ja järelkoristus 60 min 11,00

4. MUUD TEENUSED

4. MUUD TEENUSED KASUTUS HIND
4.1 Sulgpalli reketi rent 60 min 1,50
4.2 Sulgpalli rent 60 min 1,10

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS                                                                   KASUTUS HIND
5.1 Garderoobi kasutus 60 min 2,50
5.2 Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) 60 min 15,00
5.3 Garderoobi saun treeningu järgselt 15 min 4,00

* Spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored.

JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB:
– laste-ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele
– kuni 26 aastastele (kaasa arvatud) noortele
– üliõpilastele vanemad kui 26.a
– seenioridele alates 60.eluaastast

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti

** Jõusaali kuukaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga