Üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks noortele alates 01.03.2021

LASTE JA NOORTEGA TEGELEVATELE SPORDIKLUBIDELE JA -KOOLIDELE NING ÜLDHARIDUSKOOLIDELE*
Variku spordihoone spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks.

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL  KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne 2,50
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
20,00
1.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
30,00
1.1.4 1 kuu pääse
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
15,00
1.2 SULGPALLIVÄLJAK KASUTUS HIND
1.2.1 1 sulgpalliväljak 60 min 7,00

2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS

2.1 SAALID TREENINGUTEKS  KASUTUS HIND
2.1.1 Üks pallisaal 60 min 18,00
2.1.2 Matisaal 60 min 11,00
2.2 JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE KASUTUS HIND
2.2.1 Grupi kuni 7 liiget 60 min 10,00
2.2.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 19.00

3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS

3.1 PALLISAALID  KASUTUS HIND
3.1.1 1 saal  2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) 60 min 25,00
3.1.2 1 saal tribüünideta 60 min 30,00
3.1.3 1 saal varbsein- või moodultribüüniga
kuni 120 kohta
60 min 35,00
3.1.4 1 saal varbsein- ja moodultribüüniga
kuni 230 kohta
60 min 45,00
3.1.5 2 saali ilma tribüünideta 60 min 55,00
3.1.6 2 saali varbsein- või moodultribüünidega kuni 120 kohta 60 min 65,00
3.1.7  2 saali varbsein- ja moodultribüünidega  kuni 230 kohta 60 min 85,00
3.1.8 Võistluse p. 3.1.1.-3.1.7.ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) 60 min 15,00
3.2 MATISAALID  KASUTUS HIND
3.2.1 Võistluse hind 60 min 17,00
3.2.2 Võistluse ettevalmistus ja järelkoristus 60 min 11,00

4. MUUD TEENUSED

                              KASUTUS HIND
4.1 Sulgpalli reketi rent 60 min 1,50
4.2 Sulgpalli rent 60 min 1,10

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

                                                                      KASUTUS HIND
5.1 Garderoobi kasutus 60 min 1,50
5.2 Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) 60 min 10,00
5.3 Garderoobi saun treeningu järgselt 15 min 2,50

* Spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored.