Üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks alates 17.10.2022

Variku spordihoone spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks.

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL*  KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne 6,00
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
35,00
1.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
47,00
1.1.4 1 kuu pääse**
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
23,00
1.3 SULGPALLIVÄLJAK KASUTUS HIND
1.3.1 1 sulgpalli väljak 60 min 9,00

2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS

2.1 SAALID TREENINGUTEKS  KASUTUS HIND
2.1.1 Üks pallisaal 60 min 28,00
2.1.2 Matisaal 60 min 15,00
2.2 JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE KASUTUS HIND
2.2.1 Grupi kuni 7 liiget 60 min 17,00
2.2.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 32,00

3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS

3.1 PALLISAALID     KASUTUS HIND
3.1.1 1 saal 2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) 60 min 35,00
3.1.2 1 saal tribüünideta 60 min 40,00
3.1.3 1 saal varbsein- ja moodultribüüniga
kuni 120 kohta
60 min 45,00
3.1.4 21 saali varbsein-ja moodultribüüniga
kuni 230 kohta
60 min 50,00
3.1.5 2 saali ilma tribüünideta 60 min 70,00
3.1.6 2 saali varbseintribüünidega kuni 120 kohta 60 min 90,00
3.1.7 2 saali varbsein- ja moodultribüünidega kuni 230 kohta 60 min 100,00
3.1.8 Võistluste p.3.1.1. – 3.1.7. ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) 60 min 20,00
3.2 MATISAAL KASUTUS HIND
3.2.1 Võistluste hind 60 min 20,00
3.2.2 Võistluse ettevalmistus ja järelkoristus 60 min 12,00

4. MUUD TEENUSED

4. MUUD TEENUSED                               KASUTUS HIND
4.1 Sulgpalli reketi rent 60 min 1,50
4.2 Sulgpalli rent 60 min 1,10

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

5. SAUNA JA GARDEROOBI KASUTUS                                                     KASUTUS HIND
5.1. Garderoobi kasutus 60 min 3,00
5.2 Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) 60 min 20,00
5.3 Garderoobi saun treeningu järgselt 15 min 5,00

* Soodustused jõusaali kasutajatele:
laste-ja noortega tegelevatele  spordiklubidele kehtestatud hinnakirja alusel saavad jõusaali kasutada:
– kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
– üliõpilased vanemad kui 26.a
– seeniorid alates 60.eluaastast

Adminstraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.