Üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks alates 01.03.2021

Variku spordihoone spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks.

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL  KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne 4,00
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
26,00
1.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
37,00
1.1.4 1 kuu pääse
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
15,00
1.3 SULGPALLIVÄLJAK KASUTUS HIND
1.3.1 1 sulgpalli väljak 60 min 8,00

2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS

2.1 SAALID TREENINGUTEKS  KASUTUS HIND
2.1.1 Üks pallisaal 60 min 26,00
2.1.2 Matisaal 60 min 15,00
2.2 JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE KASUTUS HIND
2.2.1 Grupi kuni 7 liiget 60 min 16,00
2.2.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 32,00

3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS

3.1 PALLISAALID     KASUTUS HIND
3.1.1 1 saal 2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) 60 min 30,00
3.1.2 1 saal tribüünideta 60 min 40,00
3.1.3 1 saal varbsein- ja moodultribüüniga
kuni 120 kohta
60 min 45,00
3.1.4 21 saali varbsein-ja moodultribüüniga
kuni 230 kohta
60 min 50,00
3.1.5 2 saali ilma tribüünideta 60 min 60,00
3.1.6 2 saali varbseintribüünidega kuni 120 kohta 60 min 90,00
3.1.7 2 saali varbsein- ja moodultribüünidega kuni 230 kohta 60 min 100,00
3.1.8 Võistluste p.3.1.1. – 3.1.7. ettevalmistus ja järelkoristus (üks saal) 60 min 20,00
3.2 MATISAAL KASUTUS HIND
3.2.1 Võistluste hind 60 min 19,00
3.2.2 Võistluse ettevalmistus ja järelkoristus 60 min 12,00

4. MUUD TEENUSED

                              KASUTUS HIND
4.1 Sulgpalli reketi rent 60 min 1,50
4.2 Sulgpalli rent 60 min 1,10

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

                                                                      KASUTUS HIND
5.1. Garderoobi kasutus 60 min 1,70
5.2 Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) 60 min 12,00
5.3 Garderoobi saun treeningu järgselt 15 min 2,50