JÕUSAALI hinnakiri alates 17.10.2022

1. ÜKSIKPÄÄSMED LASTE JA NOORTEGA TEGELEVATELE SPORDIKLUBIDELE JA – KOOLIDELE NING ÜLDHARIDUSKOOLIDELE *

1.1 JÕUSAAL  KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne piiramata 3,50
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
piiramata 25,00
1.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
piiramata 40,00
1.1.4 1 kuu pääse**
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
piiramata 23,00

2. ÜKSIKPÄÄSMED TÄISKASVANUTELE

2.1 JÕUSAAL  KASUTUS HIND
2.1.1 Pääse 1 kordne piiramata 6,00
2.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
piiramata 35,00
2.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
piiramata 47,00
2.1.4 1 kuu pääse**
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
piiramata 23,00

*JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB:

  • kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
  • üliõpilastele vanemad kui 26. a
  • seenioridele alates 60.eluaastast
  • laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.

** 1 kuu pääse kehtib koos isikut tõendava dokumendiga