Spordiruumide üürihinnad noortele alates 17.10.2022

Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
Turu tn spordihoone üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL   KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne 3,50
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
25,00
1.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
40,00
1.1.4 1 kuu pääse
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
23,00
1.2 SULGPALLIVÄLJAK KASUTUS HIND
1.2.1 1 saal 1 sulgpalli väljak 60 min 8,00

2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS

2.1  SAALID 1-4  KASUTUS HIND
2.1.1 1. saal 8.00-14.00
60 min
16,00
2.1.2 1. saal 14.00-22.00
60 min
19,00
2.1.3 2. saal 60 min 12,00
2.1.4 3. saal 60 min 12,00
2.1.5 4. suur saal 8.00-14.00            60 min 16,00
2.1.6 4. suur saal 14.00-22.00      60 min 19,00
2.1.7 4. väike saal 60 min 7,00
2.2 BALLETISAALID  KASUTUS HIND
2.2.1 Balletisaal I 60 min 7,00
2.2.2 Balletisaal II 60 min 6,00
2.3 JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE KASUTUS HIND
2.3.1 Grupi kuni 7 liiget 60 min 11,00
2.3.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 20.00

3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS

3.1 SAALID VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS        KASUTUS HIND
3.1.1 1 saal tribüünita (võistlus treeningute ajal) 2 võistkonda 60 min 35,00
3.1.2 1 saal 60 min 45,00
3.1.3 võistlus/ürituse eelne-ja järgne aeg 60 min 15,00
3.2.1 2. saal 60 min 16,00
3.2.2 võistlus/ürituse eelne-ja järgne aeg 60 min 9,00
3.3.1 3. saal kuni 40 osalejat 60 min 17,00
3.3.2 võistlus/ürituse eelne-ja järgne aeg 60 min 10,00
3.4.1 4. saal 2 võistkonda (võistlus treeningute ajal) 60 min 35,00
3.4.2 4. saal 60 min 40,00
3.4.3. võistlus/ürituse eelne-ja järgne aeg 60 min 15,00

4. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

4. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS KASUTUS HIND
4.1 Sauna kasutamine treeningu järgselt 15 min 4,00
4.2 Garderoobi kasutus 60 min 2,50
4.3 Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) 60 min 15,00

* spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored

** JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB:

  • kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
  • üliõpilastele vanemad kui 26. a
  • seenioridele alates 60.eluaastast
  • laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.