Spordiruumide üürihinnad noortele alates 01.03.2021

Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
Turu tn spordihoone üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL   KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne

2,50
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
20,00
1.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
30,00
1.1.4 1 kuu pääse
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
15,00
1.2 SULGPALLIVÄLJAK KASUTUS HIND
1.2.1 1 saal 1 sulgpalli väljak 60 min 7,00

2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS

2.1  SAALID 1-4  KASUTUS HIND
2.1.1 1. saal 8.00-16.00
60 min
15,00
2.1.2 1. saal 16.00-22.00
60 min
18,00
2.1.3 2. saal 8.00-22.00      60 min 11,00
2.1.4 3. saal 8.00-22.00      60 min 11,00
2.1.5 4. suur saal 8.00-16.00            60 min 15,00
2.1.6 4. suur saal 16.00-22.00      60 min  18,00
2.1.7 4. väike saal 8.00-22.00      60 min 6,00
2.2 BALLETISAALID  KASUTUS HIND
2.2.1 Balletisaal I 60 min 7,00
2.2.2 Balletisaal II 60 min 6,00
2.3 JÕUSAAL TREENINGUKS GRUPILE KASUTUS HIND
2.3.1 Grupi kuni 7 liiget 60 min 10,00
2.3.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 19.00

3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS

3.1 SAALID VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS        KASUTUS HIND
3.1.1 1 saal tribüünita  2 võistkonda 60 min 30,00
3.1.2 1 saal  60 min 40,00
3.1.3 võistlus/ürituse eelne-ja järgne aeg 60 min 15,00
3.2.1 2. saal 60 min 15,00
3.2.2 võistlus/ürituse eelne-ja järgne aeg 60 min 9,00
3.3.1 3. saal kuni 40 osalejat 60 min 15,00
3.3.2 võistlus/ürituse eelne-ja järgne aeg 60 min 9,00
3.4.1 4. saal 2 võistkonda 60 min 30,00
3.4.2 4. saal 60 min 35,00
3.4.3. võistlus/ürituse eelne-ja järgne aeg 60 min  15,00

4. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

                                                                      KASUTUS HIND
4.1 Sauna kasutamine treeningu järgselt 15 min 2,50
4.2 Garderoobi kasutus 60 min 1,50
4.3 Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) 60 min 10,00

* spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased, isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored

** JÕUSAALI HINNAKIRI KEHTIB:

  • kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
  • üliõpilastele vanemad kui 26. a
  • seenioridele alates 60.eluaastast
  • laste- ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja spordikoolidele ning üldhariduskoolidele

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.