Spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks alates 17.10.2022

Turu tn spordihoone üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL * KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne 6,00
1.1.2 10 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
35,00
1.1.3 20 korra pääse
kasutus 1 aasta jooksul
47,00
1.1.4 1 kuu pääse**
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
23,00
1.2 I SAALI SULGPALLIVÄLJAK KASUTUS HIND
1.2.1 I saal, 1 sulgpalliväljak 60 min 9,00

2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS

2.1 SAAL  I KASUTUS HIND
2.1.1.1 1. saal 8.00-14.00
60 min
16,00
2.1.1.2 1. saal 14.00-22.00
60 min
28,00
2.1.2 SAAL II KASUTUS HIND
2.1.2.1 2. saal 8.00-14.00
60 min
16,00
2.1.2.2 2. saal 14.00-22.00 18,00
2.1.3 SAAL III KASUTUS HIND
2.1.3.1 3. saal 8.00-14.00
60 min
16,00
2.1.3.2 3. saal 14.00-22.00 18,00
2.1.4 SAAL IV KASUTUS HIND
2.1.4.1 4. suur saal 8.00-14.00
60 min
16,00
2.1.4.2 4. suur saal 14.00-22.00
60 min
28,00
2.1.4.3 4. väike saal 60 min 7,00
2.2 BALLETISAALID KASUTUS HIND
2.2.1 Balletisaal I 60 min 9,00
2.2.2 Balletisaal II 60 min 7,00
2.3 JÕUSAAL GRUPILE TREENINGUKS KASUTUS HIND
2.3.1 Grupp kuni 7 liiget 60 min 17,00
2.3.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 32,00

3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS

3.1 SAAL I KASUTUS HIND
3.1.1 1. saal  / 2 võistkonda (võistlus treeningu ajal) 60 min 40,00
3.1.2 1. saal 60 min 50,00
3.1.3 Võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg 60 min 15,00
3.2 SAAL II KASUTUS HIND
3.2.1 2. saal 60 min 25,00
3.2.2 Võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg 60 min 12,00
3.3 SAAL III KASUTUS HIND
3.3.1 3. saal 60 min 25,00
3.3.2 Võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg 60 min 12,00
3.4 SAAL IV KASUTUS HIND
3.4.1 4. saal / 2 võistkonda (võistlus treeningu ajal) 60 min 40,00
3.4.2 4. saal 60 min 45,00
3.4.3 Võistlus/ürituse eelne- ja järgne aeg 60 min 20,00

4. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

4 SAUN JA GARDEROOBID KASUTUS HIND
4.1 Sauna kasutamine 60 min 20,00
4.2 Sauna kasutamine treeningu järgselt 15 min 5,00
4.3 Garderoobi kasutus 60 min 3,00
4.4 Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) 60 min 20,00

*Soodustingimustel saavad jõusaali kasutada:

  • kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
  • üliõpilased vanemad kui 26. a
  • seeniorid alates 60.eluaastast
  • laste- ja noortega tegelevatele spordiklubid ja spordikoolid ning üldhariduskoolid

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.

** 1 kuu pääse kehtib koos isikut tõendava dokumendiga