Üürihinnad täiskasvanutele treeninguteks ja võistlusteks alates 01.01.2023

Tartu Aerutamis-ja Sõudekeskuse üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks täiskasvanutele

1 JÕU-JA ERGOMEETRISAALI ÜKSIKPÄÄSE PERIOOD KASUTUS HIND
1.1. Jõusaali ja ergomeetrisaali 1 korra pääse jaanuar-detsember 60 min 3,00
1.2 1 kuu jõusaal ja ergomeetrisaali pääse
kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata
jaanuar-detsember 1 kuu 15,00
2 AERUTAMIS-JA SÕUDEKESKUS TREENINGUTEKS PERIOOD KASUTUS HIND
2.1. Jõusaal treeninggrupile oktoober-märts 60 min 11,00
2.2 Ergomeetrisaal treeninggrupile
kasutuskorrad 1 kuu jooksul piiramata
oktoober-märts 60 min 11,00
2.3 Sõudekeskus sh riietusruum, jõusaal või ergomeetrisaal * aprill-september 1 kuu / 1 inimene 11,00
3 AERUTAMIS-JA SÕUDEKESKUS VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS PERIOOD KASUTUS HIND
3.1. Sõudekeskus aprill-september 12 tundi 95,00
3.2 Sõudekeskus aprill-september 60 min 11,00
4 ELLINGU KASUTAMINE PAATIDE HOIUKS  PERIOOD KASUTUS HIND
1 m
4.1. Paadi koht ellingu üldkasutatavas löövis riiulil 1-3 ** jaanuar-detsember 1 kuu 0,60
4.2 Paadi koht ellingu üldkasutatavas löövis alates 4 riilulist ** jaanuar-detsember 1 kuu 0,15
4.3 Mittelepinguliste klientide paadi hoid üldkasutatavas löövis jaanuar-detsember 1 kuu 6,00
5 SAUNA, DUŠI JA RIIETUSRUUMI KASUTUS PERIOOD KASUTUS HIND
5.1. Sauna kasutamine esimene tund 60 min 9,00
5.2 Sauna kasutamine iga järgmine tund 60 min 5,00
5.3 Sauna kasutamine treeningu järgselt treeninggrupile 60 min 5,00
5.4 Riietusruumi ja duši kasutamine 1 in/1 kord 2,00
5.5 Sauna, riietusruumi ja duši kasutamine 1 in/1 kord 3,00
6 ELLINGU PINNA ÜÜR SPORDIKLUBIDELE PERIOOD ÜHIK HIND
6.1. Ellingu pind üürilepingu alusel spordiklubidele 1m2 0,60
7 MUUD RUUMID PERIOOD ÜHIK HIND
7.1. Klubiruumid üürilepingu alusel spordiklubidele 1m2 3,00

* Spordiklubis treenivate täiskasvanute arvu aluseks võetakse spordiklubide poolt esitatud nimekirjad vastavalt Tartu Spordi kehtestatud spordiruumide ja ellingu pinna kasutusse andmise korrale.

Kui teenuseid kasutada sooviv täiskasvanu nimekirjas ei ole, ostab teenust vastavalt hinnakirjale iseseisvalt.

** Riiuleid hakatakse lugema kõige alumisest riiulist st kõige alumine riiul on esimene. Riiuli meetreid hakatakse lugema riiulise alguse talast kuni riiuli lõpu talani. Kui mõõt on täis meetrist üle 50cm ja rohkem, ümardatakse täismeetriks ülespoole, kui on täismeetrist alla 50cm, ümardatakse täismeetrist allapoole.