Üürihinnad treeninguteks noortele alates 01.03.2021

Laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele ja -koolidele ning üldhariduskoolidele*
Tarbuse spordihalli üürihinnad treeninguteks.

1 SAALID  TREENINGUKS  KASUTUS HIND
1.1. Suur saal 60 min 17,00
1.2 Väike saal 60 min 9,00
2 ÜKSIKPÄÄSMED KASUTUS HIND
2.1 1 sulgpalli väljak 60 min 7,00

* Spordiklubides treenivad 5-19 aastased noored, üldhariduskoolide õpilased ja isikut tõendava dokumendi alusel kuni 19 aastased lapsed ja noored.