Spordiruumide üürihinnad treeninguteks ja võistlusteks alates 17.10.2022

A.LE COQ SPORT SPORDIMAJA SPORDIRUUMIDE ÜÜRIHINNAD TREENINGUTEKS JA VÕISTLUSTEKS

1. ÜKSIKPÄÄSMED

1.1 JÕUSAAL  I JA II * KASUTUS HIND
1.1.1 Pääse 1 kordne
jõusaal+jooksurada
6,00
1.1.2 10 korra pääse
jõusaal+jooksurada
kasutus 1 aasta jooksul
35,00
1.1.3 20 korra pääse
jõusaal+jooksurada
kasutus 1 aasta jooksul
47,00
1.1.4 1 kuu pääse
jõusaal+jooksurada
kasutuskorrad 1 kuu
jooksul piiramata
23,00
1.2 JOOKSURAJA ÜKSIKPÄÄSE KASUTUS HIND
1.2.1 Pääse 1 kordne 60 min 3,50
1.3 SULGPALLIVÄLJAK KASUTUS HIND
1.3.1 1 sulgpalli väljak 60 min 9,00

2. SPORDIRUUMID TREENINGUTEKS

2.1 SAALID KASUTUS HIND
2.1.1 1 saal 8.00-14.00
60 min
16,00
2.1.2 1 saal 14.00-23.00
60 min
28,00
2.1.3 Balletisaal 60 min 8,00
2.1.4 Võimlemissaal 60 min 11,00
2.2 JOOKSURADA  KASUTUS HIND
2.2.1 1 treeningkord rühmale
kuni 10 inimest
60 min 12,00
2.2.2 1 treeningkord rühmale
kuni 20 inimest
60 min 18,00
2.3 JUDOSAAL  KASUTUS HIND
2.3.1 1 judosaal 8.00-14.00
60 min
14,00
2.3.2 1 judosaal 14.00-23.00 17,00
2.4 JÕUSAAL  KASUTUS HIND
2.4.1 Grupi kuni 7 liiget 60 min 17,00
2.4.2 Grupp kuni 14 liiget 60 min 32.00

3. SPORDIRUUMID VÕISTLUSTEKS/ÜRITUSTEKS

3.1 SAALID VÕISTLUSTEKS JA ÜRITUSTEKS    KASUTUS HIND
3.1.1 1 saal 60 min 40,00
3.1.2 1 saal tribüünidega kuni 125 kohta 60 min 50,00
3.1.3 1 saal tribüünidega kuni 400 kohta 60 min 55,00
3.1.4 2 saali tribüünidega kuni 900 kohta 60 min 120,00
3.1.5 2 saali
tribüünidega  kuni 1225 kohta
60 min 145,00
3.1.6 3 saali
kahepoolsete tribüünidega kuni 1630 kohta
60 min 160,00
3.1.7 3 saali
kahepoolsete tribüünidega kuni 2100 kohta
60 min 175,00
3.1.8 Punktides 2.2.4.; 2.2.5.; ja 2.2.6. toodud väiksema kohtade arvu korral hinnaalandus kuni 30%
3.1.9 Võistluse p.3.1.1.-3.1.4. ettevalmistus
ja järelkoristus  (üks saal)
60 min 20,00
3.1.10 Võistluse p.3.1.5.-3.1.7. ettevalmistus
ja järelkoristus  (üks saal)
60 min 25,00
3.2 JUDOSAALID   KASUTUS HIND
3.2.1 Võistluse hind (judosaal I ja II) 60 min 45,00
3.2.2 Võistluse ettevalmistus ja järelkoristus
(üks saal)
60 min 15,00

4. MUUD TEENUSED

4. MUUD TEENUSED                               KASUTUS HIND
4.1. Sulgpalli reketi rent 60 min 1,50
4.2 Sulgpalli rent 60 min 1,10
4.3 Nõupidamisruum 60 min 4,00

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS

5. GARDEROOBI JA SAUNA KASUTUS                                                                      KASUTUS HIND
5.1 Garderoobi saun treeningujärgselt 15 min 5,00
5.2 II korruse saun 15 min 20,00
5.3 Garderoobi kasutus 60 min 3,00
5.4 Garderoobi kasutus grupile (kuni 20) 60 min 20,00

* SOODUSTUSED JÕUSAALI KASUTAJATELE
Laste-ja noortega tegelevatele spordiklubidele kehtestatud hinnakirja alusel saavad jõusaali kasutada soodustingimustel

  • kuni 26 aastased (kaasa arvatud) noored
  • üliõpilased vanemad kui 26. a
  • seeniorid alates 60.eluaastast

Administraatoril on õigus küsida soodustuse aluseks olevat dokumenti.